Mustafa Şemsettin Şeniz'e tayin, görevlendirme ve emeklilik maaşıyla ilgili gönderilen mektuplar ve zarflar
Files
File Description SizeFormat 
TMSSDOC0141000.jpg893.29 KBJPEG
TMSSDOC0141001.jpg990.37 KBJPEG
TMSSDOC0141002.jpg1.19 MBJPEG
TMSSDOC0141003.jpg1.09 MBJPEG
TMSSDOC0141004.jpg1.12 MBJPEG
TMSSDOC0141005.jpg1.26 MBJPEG
TMSSDOC0141006.jpg1.24 MBJPEG
Title
Mustafa Şemsettin Şeniz'e tayin, görevlendirme ve emeklilik maaşıyla ilgili gönderilen mektuplar ve zarflar
Creator
Münakalat Vekâleti Zat İşleri Sicil Şefi R. Erol, İstanbul Valisi, İstanbul Belediye Reisi
Description
TMSSDOC0141001: "T.C. İstanbul Vilâyeti Muhasebe-i Hususiye Müdüriyeti" antetli boş zarf. TMSSDOC0141002: Üzerinde inşaat malzemesi listesi yazan bir kağıt. TMSSDOC0141003: Münakalat Vekâleti Zat İşleri Sicil Şefi R. Erol'un Belediye Baş Mimarı Mimar Şemseddin Şeniz'e gönderdiği tekaut (emeklilik) maaşı bağlanacağını bildiren dilekçe. TMSSDOC0141004: İstanbul Valisi'nin, Maârif Müdürlüğü Yüksek Mimarı Şemseddin Şeniz'e gönderdiği 8649/24915 sayılı teşekkür yazısı. İstanbul köylerinde köy kanunu gereğince yaptırılan ilkokullar binalarından 1940 yılı Cumhuriyet Bayramı'nda açılacakların listelerini tetkik ettiğini bildirmektedir. Köy okulları binalarının yaptırılmasında görev aldığı için teşekkür etmiştir. TMSSDOC0141005: İstanbul Valisi'nin, İstanbul Maârif Müdürlüğü Yüksek Mimarı Şemsettin Şeniz'e gönderdiği 3128/7973 sayılı yazı. İstanbul Maârif Müdürlüğü Yüksek Mimarı Şemsettin Şeniz, yaz tatilini geçirmek üzere Bartın'a sevk edilecek kimsesiz çocukları kurtarma yurdu ile pansiyonlu ilkokullarda vilâyet ve hayır müesseseleri hesabına okuyan çocuklarla Bartın'da barındırılacak yerlerin tetkik ve tefrikine ve çocukların yerleştirilmesine memur olarak görevlendirildiğinden kendisine gereken yardımın yapılması istenmiştir. TMSSDOC0141006: İstanbul Valisi ve Belediye Reisi'nin Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nde Belediye Şef Mimarlarından Emekli Mimar Şemsettin Şeniz'e yazdığı, Maârif Müdürlüğü kadrosuna 140 lira ücretle tayin olduğunu bildiren 4886/12040 sayılı yazı.
Issue Date
1940-06-14
1941-04-18
Language
Turkish
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/193259
Collections
Type
Format
Muhtelif - Various, Baskı, Daktilo yazısı, El yazısı - Print, Typewriting, Handwriting
Number of Scanned Documents
7
Identifier
TMSSDOC0141
Rights
Open Access
Accrual Method
Satın alma - Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org