1-20 / 865
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0809.jpg.jpgYirmi talebe için Galata'da Bağdat Hanı'nda bir dersanenin yeterli olduğu hakkında rapor taslağ--
TMSSDOC0808.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Mimar Şemsettin imzalı Kabataş Erkek Lisesi'nin tamiratına dair keşif raporu ve yapılacaklar listesiMimar Şemsettin1930-05-15; 1930-07-20
TMSSDOC0807.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Maârif İdaresi'nin tamirat keşif raporu (keşf-i evveli)-1926-02-10
TMSSDOC0806.jpg.jpgErenköy Kız Lisesi'nin inşaatından dolayı Hasan ve Osman beylerin istihkakını aldıklarını gösteren 05.10.1929 tarihli rapor-1929-10-05
TMSSDOC0805001.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Vefa Mektebi keşif raporu-1929-02-24
TMSSDOC0804.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Gelenbevi Orta Mektebi keşif raporu-1927-08-15
TMSSDOC0802.jpg.jpgAli Paşa Medresesi'nin dersaneleri, odaları, duvarları ve koridorlarının tamiratı ile ilgili yapılacak işler listesi--
TMSSDOC0803.jpg.jpgGalatasaray Lisesi'nin tamiratıyla ilgili yapılacak işlerin listesi--
TMSSDOC0801.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Üsküdar Erkek Lisesi tamiratıyla ilgili keşif raporu--
TMSSDOC0800.jpg.jpgBir yapının inşaatıyla ilgili notlar--
TMSSDOC0799.jpg.jpgBir yapının inşaatıyla ilgili notlar--
TMSSDOC0798.jpg.jpgBir yapının inşaatıyla ilgili notlar--
TMSSDOC0797001.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, bir mektebin keşif raporu--
TMSSDOC0795.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, B. Levazım Anbarı, ittihaz olunacak binanın bahçe ve harici merdivenlerine dair 11.11.1928 tarihli keşif raporu-1928-11-11
TMSSDOC0796.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Erenköy Lisesi ikinci bina tamiratına dair 02.08.1928 tarihli keşif raporu-1928-08-02
TMSSDOC0794.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Erenköy Kız Lisesi 16.11.1930 tarihli keşif raporu-1930-11-16
TMSSDOC0793.jpg.jpgİstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Sanat Yurdu'nun boya (badana) ve tamirat ile ilgili 26 Temmuz 1928 tarihli keşif raporu-1928-07-26
TMSSDOC0792001.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Pendik Bakteriyoloji binasının tamiratına dair 20 Ağustos 1926 tarihli keşif raporu. Pendik Bakteriyoloji binasına ilave yapılacak binanın 20 Ağustos 1926 tarihli keşf-i evveliMimar Şemseddin1925-09-05; 1926-08-20
TMSSDOC0791001.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, Erenköy Lisesi'nin tamiratına dair 30.11.1929 tarihli keşf-i sanisi--
TMSSDOC0790001.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'eti Fenniyesi, bir okulun keşif raporu--
1-20 / 865