Browsing by "Subject"
Atama
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-8 / 8
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0096000.jpg.jpg
Budapeşte'deki Manfréd Weiss Demir Çelik Fabrikası'ndan Mimar Şemseddin'e gönderilen mektup ve zarfı-1916-06-16
TMSSDOC0095000.jpg.jpg
İstanbul Maârif Müdürü H.'nin sicil ketebesinden Mustafa Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 14 Eylül 1325 tarihli ve 199 sayılı resmî yazı ve zarfıİstanbul Maârif Müdürü H.1909-09-27
TMSSDOC0643.jpg.jpgMaârif Nezâret-i Umûmiyesi Muhasebe Kalemi'nden (muhtemelen Mimar Şemseddin'e) gönderilen maaş tutarı hakkında yarım kalmış yazı--
TMSSDOC0103000.jpg.jpg
Maârif Nezâreti Celîlesi Muhasebe Kalemi hulefasından Kıraat Muallimi Şemseddin Bey'e gönderilen 2 Eylül 1326 tarihli tayin edildiğine dair mektup ve zarfı-1910-09-14; 1910-09-15
TMSSDOC0141000.jpg.jpg
Mustafa Şemsettin Şeniz'e tayin, görevlendirme ve emeklilik maaşıyla ilgili gönderilen mektuplar ve zarflarMünakalat Vekâleti Zat İşleri Sicil Şefi R. Erol; İstanbul Valisi; İstanbul Belediye Reisi1940-06-14; 1941-04-18
TMSSRE013001.jpg.jpg
Mustafa Şemsettin Şeniz'in 29 Teşrin-i Evvel 1339 tarihli sicil kayıt defteri - Register of Mustafa Şemsettin Şeniz's personal record, dated October 29, 1923-1923-10-29
TMSSDOC0128000.jpg.jpg
T.B.M.M. Umur-ı Maârif Vekâleti Matbaa-i Âmire Müdüriyeti Müdürü'nün Mülga Maârif Nezâreti Muhasebat Dairesi Mümeyyizi Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 8 Mart 1339 tarihli ve 146 sayılı tayin hakkında mektup ve zarfıMatbaa-i Âmire Müdürü Mahmud Z.1923-03-08
TMSSDOC0199.jpg.jpgT.C. Nafia Vekâleti Demiryolları Müdüriyet-i Umûmiyesi Demiryolları İnşaat ve İşletme Müdür-i Umûmî Vekili Nafia Vekâleti Müsteşarı'nın Mülga Maârif Nezâreti Mümeyyiz-i Evveli Şemseddin Bey'e gönderdiği 11 Teşrin-i Evvel 1926 tarihli ve 932/4485 numaralı yazı-1926-10-18; 1926-10-19
1-8 / 8