Browsing by "Subject"
Mustafa Şemseddin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-20 / 408
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0564.jpg.jpg1945 genel nüfus sayımı memurları listesi-1945
TMSSDOC0312001.jpg.jpg
1945 yılı genel nüfus sayımında Şemseddin Şeniz'in denetleme memuru olarak görev aldığını gösteren belgelerHalaskargazi Mahalle Muhtarı Celâl Dinçkol1945-10-03
TMSSDOC0457000.jpg.jpg
26.05.1933 tarihinde yapılacak toplantının vefa mahfili davetiyesi. Mimar A. Burhaneddin'in kartviziti. İstanbul Vali Muavini A. Rıza'nın kartviziti. Maârif-i Umûmiye Nezâreti Müsteşar-ı esbak Abdullah'ın kartviziti.-1919-07-04; 1933-06-07
TMSSDOC0316.jpg.jpg
31 Ağustos 1338 tarihli Şemseddin Bey'in inşaatıyla ilgili not-1922-08-31
TMSSDOC0433000.jpg.jpg
A. Mithat'ın İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye [Mühendisi] Şemseddin Bey'e gönderdiği 18.05.1930 tarihli mektup ve zarfıA. Mithat1930-05-18
TMSSDOC0595.jpg.jpgAbdi Usta Mozaik Taşları, Çini ve Künk Fabrikası'ndan Mühendis Şemseddin adına kesilen fatura-1935-05-01
TMSSDOC0363.jpg.jpg
Adapazarı Fabrikası İşletme Müdürü Muavini Mimar Şemseddin'in bir müddet Adapazarı'ndan İstanbul'a gönderildiğini bildiren 14 Şubat 1918 tarihli resmi evrak-1918-02-14
TMSSDOC0121000.jpg.jpg
Adnan Halet'in Mittweida'dan Maârif Nezâreti Muhasebe Müdüriyeti Mümeyyiz Evveli Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 13.09.1922 tarihli mektup ve zarfıAdnan Halet1922-09-13
TMSSDOC0108000.jpg.jpg
Adnan Halet'in Mittweida'dan Mimar Şemseddin'e gönderdiği mektup ile zarfı-1922-10-07; 1923-03-29
TMSSDOC0552.jpg.jpgAğa Hüseyin Zade Mehmet tarafından İstanbul Vilâyet Mimarı Şemsettin Bey adına kesilen faturaAğa Hüseyin Zade Mehmet1935-10-26; 1936-01-17
TMSSDOC0440000.jpg.jpg
Aile İktisat Mutbağı'ndan Şemseddin Beyefendi'ye gönderilen yazı ve zarfı-1929-04-30
TMSSDOC0116000.jpg.jpg
Ali Bey, mektep müessisleri ve Mehmed Ali Bey'in Mimar Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği mektuplar ve zarflarAli Bey, Mektep Müessisleri; Mehmed Ali Bey1925-09-10; 1925-09-12
TMSSDOC0377001.jpg.jpg
Ankara Hacı Bayram Hobyar'ın Kaymakamı M. İsmet'in Şemseddin Bey'e gönderdiği 25 Teşrin-i Sani 1339 tarihli mektupM. İsmet1923-11-25
TMSSDOC0559.jpg.jpgAnkara K. Fabrikası'nın Mimarı H. Remzi'nin gönderdiği 8 Kanun-i Evvel 1339 tarihli mektupH. Remzi1923-12-08
TMSSDOC0107000.jpg.jpg
Ankara'da inşaat şirketinde müstahdem Mehmed Bahri Bey'in kayınbiraderi Sıhhıye Memuru'nun Maârif Müdüriyeti Mimarı Şemseddin Bey'e gönderdiği mektup ve zarfı-1926-04-18
TMSSDOC0073.jpg.jpg
Ankara'dan F. N. Aklan'ın İstanbul Belediye Baş Mimarı Şemseddin Bey'e gönderdiği mektupF. N. Aklan1938-06-27
TMSSDOC0191.jpg.jpg
Ankara-Kayseri ve Ereğli Hattı Muhasebe Müdüriyeti'nden Hasan Fahri'nin İstanbul Vilâyeti'nde Mimar Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği boş mektup zarfı--
TMSSDOC0577.jpg.jpgAteşizade Mehmed Bedreddin Selçukî’nin eşi Safiye Hanım’ın Maârif Vekâleti Celîlesi'ne yazdığı 28 Haziran 1926 tarihli hülasa-1926-06-28
TMSSDOC0460000.jpg.jpg
Avrupa Sürat Katarları ve Beynelmilel Yataklı Vagonlar Kumpanyası biletleri. Hale Hanım'ın ödediği Erenköy Kız Lisesi'nin taksit makbuzu. Edirnekapı Sıhhat Merkezi'ne ait reçete.-1934-09; 1947-09-20
TMSSDOC0600.jpg.jpgBahâeddin Bey'in Şemsi Bey'e gönderdiği 24 Kanun-i Sani 1338 tarihli mektupBahâeddin Bey1922-01-24
1-20 / 408