Mustafa Şemsettin Şeniz'in 29 Teşrin-i Evvel 1339 tarihli sicil kayıt defteri - Register of Mustafa Şemsettin Şeniz's personal record, dated October 29, 1923
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TMSSRE013001.jpg1.28 MBJPEG
TMSSRE013002&003.jpg1.95 MBJPEG
TMSSRE013004&005.jpg1.7 MBJPEG
TMSSRE013006&007.jpg1,001.91 KBJPEG
TMSSRE013008.jpg1.1 MBJPEG
TMSSRE013009.jpg1.16 MBJPEG
TMSSRE013009E1.jpg620.15 KBJPEG
TMSSRE013009E2.jpg490.79 KBJPEG
Başlık
Mustafa Şemsettin Şeniz'in 29 Teşrin-i Evvel 1339 tarihli sicil kayıt defteri - Register of Mustafa Şemsettin Şeniz's personal record, dated October 29, 1923
Tanım
Defterin içinde yer alan belgeler: T. İş Bankası İstanbul Şubesi tarafından Şemsettin Şeniz'e adına kesilen 10.10.1940 tarihli T.İ.B.A.Ş. İstanbul Belediyesi Memurlara Yardım Sandığı makbuzu, Becid Basımevi. "B. Tertibi 1933 istikrazı %5 ve İkinci Tertip 1941 Demiryolu istikrazı %7" yazılı hesaplamalar içeren not kağıdı.
Yayın Tarihi
1923-10-29
Dil
Osmanlı Türkçesi
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/192905
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
15-20,2 cm, El yazısı, Baskı - Handwriting, Print
Doküman Sayısı
8
Kod
TMSSRE013
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.