1-13 / 13
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSRE013001.jpg.jpg
Mustafa Şemsettin Şeniz'in 29 Teşrin-i Evvel 1339 tarihli sicil kayıt defteri - Register of Mustafa Şemsettin Şeniz's personal record, dated October 29, 1923-1923-10-29
TMSSRE012000.jpg.jpg
Usta, kalfa ve çaylakların çalıştıkları günlerin not alındığı 1939 tarihli güzel cep defteri - Pocket notebook of 1939, notes of the days when the master, the chef and the apprentices worked-1939
TMSSRE011000.jpg.jpg
Hesaplama ve çizimlerin yer aldığı not defteri - Notebook that includes structural analysis and drawings--
TMSSRE010000.jpg.jpg
Mustafa Şemsettin Bey'e ait hüviyet cüzdanı - Mustafa Şemsettin Bey's identity card-1926-04-23; 1928-11-16
TMSSRE009000.jpg.jpg
Betonarme hesapları ve çizimlerin yer aldığı notlar - Notes on reinforced concrete structural analysis and drawings--
TMSSRE008001.jpg.jpg
1926 yılı çalışma takvimi, alacak-verecek ve harcamaları içeren notlar - Notes on working calendar, credits and debits of the year 1926-1926
TMSSRE007000.jpg.jpg
Şemsettin Şeniz'e ait 1937 senesi ajandası - Agenda belongs to Şemsettin Şeniz, dated 1937Şemsettin Şeniz1937-01-01; 1932-12-31
TMSSRE006001.jpg.jpg
Onarım işleriyle ilgili notları içeren not defteri - Notebook including notes on restoration--
TMSSRE005000.jpg.jpg
İnşaatlarla ilgili malzeme listeleri ve çizimlerin yer aldığı not defteri - Notebook on materials lists and drawings related to construction--
TMSSRE004000.jpg.jpg
İnşaat ve tamiratlar hakkında listeler ve hesaplama notlarını içeren not defteri - Notebook including lists and calculation notes on construction and restoration--
TMSSRE003000.jpg.jpg
İnşaat ve tamiratlar hakkında listeler ve hesaplama notlarını içeren defter - Notebook containing lists and calculation notes on construction and repairs--
TMSSRE002000.jpg.jpg
1928 tarihli ajanda - Agenda dated 1928-1928-02-07; 1928-12-31
TMSSRE001000.jpg.jpg
1943 tarihli ajanda - Agenda dated 1943-1943-01-01; 1943-12-31
1-13 / 13