Browsing by "Subject"
Maaş
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-17 / 17
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC197.jpg.jpgEmekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nden emekli maaşı ve yakacak yardımı ile ilgili Mehmet Ali Bağana'ya gönderilen dilekçe-1980-10-11
AFMSBDIVDOC103.jpg.jpgEmlak ve Eytam Bankası İstanbul Şubesi'nin Aziz Bey'in borcu hakkında Hayriye Tayyar'a gönderdiği yazı-1937-10-14
AFMSBDIVDOC099.jpg.jpgEmlak ve Eytam Bankası İstanbul Şubesi'nin icrai takibata başlanacağına dair Hayriye Tayyar'a gönderdiği yazı-1936-10-07
AFMSBKDOC00700.jpg.jpg
Fatma Semiramis Kocainan'a ait T.C. Maârif Vekâleti emekli ve yetim maaşına mahsus resmi senet-1958; 1966-04-20
SRBRE03001.jpg.jpg
Hatice Sabiha Bozcalı'ya ait "Emekli Sandığı" emekli aylığı bağlananlara verilen özel belge - "Pension Fund" special document of Hatice Sabiha Bozcalı-1970-06-20
AFMSBDIVDOC100.jpg.jpgHayriye Tayyar'ın Emlak ve Eytam Bankası İstanbul Şubesi Direktörlüğü'ne gönderdiği yazı-1936-10-13
TMSSDOC0643.jpg.jpgMaârif Nezâret-i Umûmiyesi Muhasebe Kalemi'nden (muhtemelen Mimar Şemseddin'e) gönderilen maaş tutarı hakkında yarım kalmış yazı--
AFMSBBDOC196.jpg.jpgMehmet Ali Bağana'nın Tarım Bakanlığı Personel ve İdari İşler Genel Müdürlüğü'ne emekli maaşı ve yakacak yardımı ile ilgili gönderdiği dilekçeMehmet Ali Bağana1979-11-10
AFMSBBDOC070.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın vazife hayatı boyunca aldığı maaş tutarlarını, çalışmaya başladığı ve vazifesinden ayrıldığı tarihleri gösteren çizelge-1923-01-12; 1923-02-11
AFMSBBDOC12501.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'nın Ziraat Vekâleti'ne gönderdiği, Y.Z.E. İdari müşavirlik vazifesi ve maaşı ile ilgili 9 Temmuz 1939 tarihli yazı. Ziraat Şube Müdürü Mehmet Ali Bağana'nın maaşı ile ilgili 13.07.1939 ve 14.07.1939 tarihli Memurlar İntihap Encümeni kararı.Mehmet Ali Bağana1939-07-09; 1939-07-14
AFMSBBDOC025.jpg.jpg
Mehmet Ali Bağana'ya Ziraat Vekâleti'nden verilmiş, maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemlere mahsus karne--
AFMSBBDOC167.jpg.jpgMehmet Ali Tiney'in yazdığı Mehmed Ali Bağana'nın maaş ve yevmiyesi ile ilgili dilekçeMehmet Ali Tiney1960-07-12
AFMSBDIVDOC09500.jpg.jpg
Miralay Aziz Bey'e ait Türkiye Cumhuriyeti Maliye Vekâleti Mahsusatı Zât Müdüriyetinden tahsis olunan maaşa mahsus sened-i resmiye [11 Kanun-i Sani 1329]-1914-01-24
AFMSBDIVDOC102.jpg.jpgMiralay Aziz Bey'in zabit arkadaşının İstanbul Mebusu Salah Cimcoz'a gönderdiği yazı-1936-10-27
AFMSBDIVDOC101.jpg.jpgMiralay Aziz Beyin arkadaşı tarafından Emlak ve Eytam Bankası Direktörlüğü'ne gönderilen yazı-1936-10-16
TMSSRE013001.jpg.jpg
Mustafa Şemsettin Şeniz'in 29 Teşrin-i Evvel 1339 tarihli sicil kayıt defteri - Register of Mustafa Şemsettin Şeniz's personal record, dated October 29, 1923-1923-10-29
AFMSBBDOC105.jpg.jpgTürkiye Büyük Millet Meclisi Umur-i İktisâd Vekâleti Müsteşarı'nın Mehmet Ali Tayyar Bey'e gönderdiği yazı [24 Teşrin-i Evvel 1338]-1922-10-24
1-17 / 17