Miralay Aziz Bey'in zabit arkadaşının İstanbul Mebusu Salah Cimcoz'a gönderdiği yazı
Files
File Description SizeFormat 
AFMSBDIVDOC102.jpg769.33 KBJPEG
Title
Miralay Aziz Bey'in zabit arkadaşının İstanbul Mebusu Salah Cimcoz'a gönderdiği yazı
Description
Aziz Bey'in üç aylık maaşını vefatından evvel Emlak ve Eytam Bankası'ndan alması sebebiyle borçlu olarak vefat ettiği için borç Hayriye Hanım'dan talep edilmiştir. Aziz Bey hiçbir miras bırakmadığı için Hayriye Hanım bu borcu ödememiştir. Ancak varisler, vefatı müteakip terk-i miras muamelesi yapmadıkları için bankanın varisler aleyhine dava açması muhtemeldir. Aziz Bey'in arkadaşı gönderdiği yazı ile borcun ödenmesi ile ilgili olarak Salah Cimcoz'dan yardım istemiştir.
Issue Date
1936-10-27
Language
Turkish
Coverage
Moda
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/34623
Collections
Type
Format
21,7-27,9 cm, Typewritten
Number of Scanned Documents
1
Identifier
AFMSBDIVDOC102
Rights
Open Access
Accrual Method
Donation

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org