1-20 / 56
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBTDOC040.jpg.jpgSaid Bey'in Şişli'den kızı Fatma Semiramis Kocainan'a gönderdiği mektupSaid Tez1927-10-24
AFMSBTDOC035.jpg.jpg
Said Bey'in Şişli'den kızı Fatma Semiramis Kocainan'a gönderdiği mektupSaid Tez1927-10-02
AFMSBTDOC034.jpg.jpg
Said Bey'in Ankara'dan karısı Adviye Hanım'a yazdığı 26 Eylül tarihli mektupSaid Tez1927-09-26
AFMSBTDOC018.jpg.jpg
Said Bey'in 29 Temmuz 1327 Cuma tarihli Büyükada'dan damadı Ziya'ya gönderdiği kartpostalSaid Tez1911-08-11
AFMSBTDOC014.jpg.jpg
Said Bey'in 10 Haziran 1327 Cuma tarihinde Almanya Dresden'den damadı Ziya Bey'e gönderdiği kartpostalSaid Tez1911-06-23
AFMSBTDOC009.jpg.jpgAdviye Hanım’ın resmî işlerinde kullanacağı mührün onaylanmasının talep edildiği mühür tasdiki-1941-02-21
AFMSBTDOC00501.jpg.jpg
Said Bey'in 7 Mayıs 1341'den 13 Mayıs 1341 tarihine kadar Ankara seyahatini anlattığı ve satın aldıklarını, ödediği ücretlerle birlikte yazdığı notlar-1925-05-07; 1925-05-13
AFMSBTDOC004.jpg.jpg
Müttefikler arası Sağlık Tahkik Komisyonu Emekli Sandığı’nın hazırladığı, Said Bey’in sandığa borcunu gösteren tablo - Document préparé par la Caisse de Retraite de la Commission Sanitaire Interalliée de Contrôle et qui montre les dettes de Said Bey à la caisse.-1922-01-17
AFMSBTDOC00101.jpg.jpg
Mehmed Said'e ait kartvizitler--
AFMSBTDOC056.jpg.jpgÜzerinde ''Hakkı Said Tez Fotoğraf Stüdyosu'' yazan boş zarf - An empty envelope with the words ''Hakkı Said Tez Photograph Studio''--
AFMSBTDOC055.jpg.jpgEge Bölgesi haritası--
AFMSBTDOC052.jpg.jpg
Adviye Tez'in torunu Nesrin Bağana'ya gönderdiği günlük hayata dair mektupAdviye Tez0000-04-06
AFMSBTDOC038.jpg.jpg
Said Bey'in Şişli'den Ankara'daki torunları Güzin ve Nesrin'e gönderdiği kartpostalSaid Tez1927-10-21
AFMSBTDOC028.jpg.jpg
Said Bey'in Ankara'dan karısı Adviye Hanım'a gönderdiği mektupSaid Tez1927-09-17
AFMSBTDOC025.jpg.jpg
Said Bey'in Kadıköy'den damadı Ziya'ya gönderdiği mektupSaid Tez1927-09-07
AFMSBTDOC022.jpg.jpg
Said Tez ve Adviye Hanım'ın çocuklarına gönderdikleri Perşembe, 16 Haziran 927, sabah saat 11 tarihli mektupSaid Tez, Adviye Tez1927-06-16
AFMSBTDOC020.jpg.jpg
Said Bey ve Adviye Hanım'ın Ankara, Yenişehir'de bulunan kızları Semiramis'e gönderdikleri kartpostalSaid Tez1926-11-09
AFMSBTDOC017.jpg.jpg
Said Bey'in 22 Temmuz 1327 tarihli Büyükada'dan Fransa'da bulunan damadı Ziya'ya yazdığı mektupSaid Tez1911-08-04
AFMSBTDOC01201.jpg.jpg
Said Bey'in 8 Haziran 1327 tarihinde Berlin'den karısı Adviye Hanım'a yazdığı beş numaralı mektupSaid Tez1911-06-21
AFMSBTDOC006.jpg.jpg
Mülga Daire-i Umûr-ı Sıhhiye Tasfiye Komisyonu’nun Said Bey’e verdiği tazminatı gösteren makbuz - Le reçu de l’indemnité de liquidation de Said Bey par la Commission de Liquidation de l’Administration Sanitaire-1926-02-11
1-20 / 56