Said Bey'in 22 Temmuz 1327 tarihli Büyükada'dan Fransa'da bulunan damadı Ziya'ya yazdığı mektup
Files
File Description SizeFormat 
AFMSBTDOC017.jpg701.75 KBJPEG
AFMSBTDOC017A1.jpg707.89 KBJPEG
AFMSBTDOC017A2.jpg705.74 KBJPEG
Title
Said Bey'in 22 Temmuz 1327 tarihli Büyükada'dan Fransa'da bulunan damadı Ziya'ya yazdığı mektup
Creator
Said Tez
Description
Mektupta "İki gözüm damatcığım; Ayrılalı bugün dokuz gün oluyor. Marsilya'ya çıktığınıza da'ir daha şimdiye kadar bir iş'arını alamadık. Elbet telgrafla ve ya hiç olmazsa mektubla bildirmişsindir. Yarın yahud bir gün sonra destres olmağa intizar ediyoruz. Seyahat[in] altı ve nihayet yedi günden ziyade sürmeyeceğini söyleyerek Semiramis bir iki günden beri telgraf gözlüyor. Gelmezse zann ederim biraz merak edecek.-Üç dört gün evvel mektublarını aldık. Vapurda yazılmış ise de zarfın üstündeki pulun damgası nasılsa [...] olarak okuyabildiğinizden İzmir'den postaya verilmiş olduğunu anladık. İçine nereden yolladığını yazmamışsın. O akşam hepimiz kemal-i lezzetle okuduk. Memnun olduk müstehir olduk. Vapur 'alemi hakkında daha ziyade tefsilat bekleriz. Bi'l-hassa ben buna herkesten ziyade enterese oldum. Kendi hatıratımı uyandırır. -Üç günde bir kere olsun bir mektub veya kartpostal göndermekte ihmal etme zira bizimkilerin hali ma'lum. Pek merak edecekler, üzülecekler. -Paris'de çok sıcaklar olduğunu ve bir çok adamlar vefat ettiğini [sayfa 2] geçen sabah kaynanan gazetede okumuş. Ziyadesiyle endişeye düştü. Sizin yaşadığınız şera'it içindeki adamlara göre olmadığını büyük müşkülatla anlattım. Herhalde kendinizi güneşten, fazla yorgunluktan mi'de bozukluğundan sakınınız. Çok alkol, ya'ni şarab ve bira içmeyiniz.-Burada elhamdülillah cümleten 'afiyetteyiz. Beyler gittikçe biri birinden mashara oluyorlar. Şimdi Güzin yatıyor idi babana selam yazayım mı dedim. Karyolasından (yaz) diye bağırdı. Gezip eğleniyoruz. Burada sıcak var ise de şikayet edecek derecede değil.-Şişli taraflarında ev aramakla meşgulüz. Henüz münasib bir şey bulub karar veremedik.-Moda ve Mühürdar taraflarında ba'zı muvaffak evler haber veriyorlar lakin kışın da vapur esiri olmamak içun o cihete çokluk özenmiyoruz. Bakalım ne olacak – ben işe başladım her gün iniyorum – Hayri Bey üç akşamdır burada. Gece iskeleye gidiyoruz. Paris'ten adres gelip de mektub yazıncaya kadar çok vakt geçecekti. Bereket versin ki Binbaşı Reşid Bey ordaki senin aldığın fotoğraf makinasını istemek içun dün Sıhhiye'ye gelmişti. Talebe efendilerden birinin hasta bulunduğu cihetle sizinle beraber gidemediğini ve cumartesi şimendiferle azimet ederek Paris'e vusulünüzü müteakıben söyledi. Biz de bi'l-istifade bu mektubları yazdık. Mumaileyhe tevdien vereceğim. [sayfa 3] Çabuk gönder ki biz de vaktiyle Birkaç kağıt yazabilelim. Doğrama makinesini [...] makine mühendisi Mösyö For odada oturuyormuş, ona göndereceğim, çok masrafla yapılacaksa Semiramis'e tazmin ettireceğim. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet ederim iki gözüm Ziya'cığım. Büyükada'dan Cuma 22 Temmuz 1327 [4 Ağustos 1911], Gece sa'at alafranga 10/Bir yevmiye defteri tutarak İstanbul'dan infikakınızdan itibaren her gün ve gece tarihcesiyle meşhudad ve mua'melatınızı kaydetmeği unutma. Baban Sa'id." yazılı.
Issue Date
1911-08-04
Language
Ottoman Turkish
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/33408
Collections
Type
Format
14,1-18,4 cm, Handwritten
Number of Scanned Documents
3
Identifier
AFMSBTDOC017
Rights
Open Access
Accrual Method
Donation

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org