Mustafa Şemsettin Bey'e ait hüviyet cüzdanı - Mustafa Şemsettin Bey's identity card
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TMSSRE010000.jpg1.47 MBJPEG
TMSSRE010001.jpg1.35 MBJPEG
TMSSRE010002.jpg1.04 MBJPEG
TMSSRE010003.jpg1,003.9 KBJPEG
TMSSRE010004.jpg1.05 MBJPEG
TMSSRE010005.jpg1.01 MBJPEG
TMSSRE010006.jpg1.02 MBJPEG
TMSSRE010007.jpg1.1 MBJPEG
TMSSRE010008.jpg1,016.3 KBJPEG
TMSSRE010009.jpg1.02 MBJPEG
Başlık
Mustafa Şemsettin Bey'e ait hüviyet cüzdanı - Mustafa Şemsettin Bey's identity card
Tanım
S.A.K.Ş.C. M.M. Sıra numarası: 164, M.A. sicil numarası: 135; T.M.A. ina tabî İstanbul Vadisinde kâin Vefa M.M.İ. tarafından Mustafa Şemsettin'e itâ edilen hüviyet cüzdanıdır. Tarih: 23 Nisan 1926, 21 Teşrin-i Evvel 1927, 16 Teşrin-i Sani 1928. Cedvel-i umûmî numarası 2130. Mimar Şemseddin'e ait vesikalık fotoğraf ve Türkiye Maşrık-ı Azamı mührü bulunmaktadır.
Yayın Tarihi
1926-04-23
1928-11-16
Dil
Fransızca
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/192902
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
10-13,8 cm, El yazısı, Baskı - Handwriting, Print
Doküman Sayısı
10
Kod
TMSSRE010
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.