Browsing by "Subject"
Lodge
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-20 / 27
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0457000.jpg.jpg
26.05.1933 tarihinde yapılacak toplantının vefa mahfili davetiyesi. Mimar A. Burhaneddin'in kartviziti. İstanbul Vali Muavini A. Rıza'nın kartviziti. Maârif-i Umûmiye Nezâreti Müsteşar-ı esbak Abdullah'ın kartviziti.-1919-07-04; 1933-06-07
TMSSDOC0089.jpg.jpg
"Aydın, Ziyafet-i Seneviye"nin akşam yemeği menüsü-1932-06-11
TCBPCSLD001001.jpg.jpg
Çankaya Emir Subayı Lojmanları: Çizimler - Çankaya Adjutant Dwellings: DrawingsMimar - Architect: Cengiz Bektaş1965; 1966
TCBPCKLD001001.jpg.jpg
Çankaya Komutan Lojmanı: Ön proje - Çankaya Commander Dwelling: Preliminary projectMimar - Architect: Cengiz Bektaş1965; 1966
TASUH7882001.jpg.jpg
Hacı Bayram Veli Camii'nin minaresi - Minaret of the Hacı Bayram Veli Mosque--
TMSSDOC0201000.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti Mimarı Mustafa Şemseddin Beyefendi'ye gönderilen S.Â.Kâ.Ş.C. Hürriyet Müsavat Uhuvveti üyesi I. Necmi'nin gönderdiği Beyoğlu Polonya Sokağı'nda satın alınan lokalin açılış davetiyesi ve zarfI. Necmi1929
TMSSDOC0083001.jpg.jpg
K.U.M.S.C. Umumi Malik Türkiye Ailesi Hürriyet Musavat Uhuvvet Vefa Mahfili (Toplantı davetiyesi). K.U.M.Y.Ş. Umumi Masonluk Türkiye Ailesi Vefa Mahfili (Toplantı davetiyesi). S.A.K.Ş.C. Umumi Masonluk Türkiye Ailesi Selamet Mahfili (Toplantı davetiyesi). Türk Yükseltme Cemiyeti Teavûn Sandığı üyelerinden vefat edenlerin isimleri ve vefat tarihleri.-1928-01-13; 1935-06-21
TASUH7861001.jpg.jpg
Konya Sahip Ata Hanikahı'nın kubbesi - Dome of the Konya Sahip Ata Hanikahı--
TMSSDOC0479000.jpg.jpg
M. Zeki'nin İstanbul Şehremaneti Mimarı Mustafa Şemsettin Beyefendi'ye gönderdiği mektup ve zarfı ile 17.03.1933 tarihindeki toplantı için gönderilen Vefa Mahfili davetiyesiM. Zeki1933-03
TMSSDOC0172000.jpg.jpg
Mason Cemiyeti tarafından yapılacak tekne gezintisi için Şemseddin Beyefendi'ye gönderilen 11 Haziran 1930 tarihli davetiye ve zarfı-1930-06-11
TASUH6288.jpg.jpg
Mevlana Dergahı ve Türbesi'nin müze olmadan evvelki halinin planı-1927-09-03
TMSSDOC0084.jpg.jpgMimar Şemseddin'in S.A.K.Ş.C. umûmî masonluk mübtedî şehadetnamesi-1926-07-10
TMSSDOC0085.jpg.jpgMimar Şemseddin'in S.A.K.Ş.C. umûmî masonluk refik şehadetnamesi-1928-10-20
TMSSDOC0043.jpg.jpgMustafa Şemseddin'e ait Sani-i A'zam Kainat-ı Şarkiyye Türkiye Maşrık-ı A'zâmi İstanbul Maşrıkı şehadetnamesi-1928-12-30
TMSSRE010000.jpg.jpg
Mustafa Şemsettin Bey'e ait hüviyet cüzdanı - Mustafa Şemsettin Bey's identity card-1926-04-23; 1928-11-16
TASUH6271.jpg.jpg
Sahip Ata Hanikahı'nın Penceresi--
TASUH6299001.jpg.jpg
Sahip Ata Hanikahı Taçkapısı'nın restorasyon öncesinde, restorasyon sırasında ve sonrasında vaziyeti--
TASUH6298.jpg.jpg
Sahip Ata Hanikahı'nın girişini gösteren bir kartpostal--
TASUH6290.jpg.jpg
Sahip Ata Hanikahı'nın Mihrabı--
TASUH6273.jpg.jpg
Sahip Ata Hanikahı'nın Taçkapısı--
1-20 / 27