Browsing by "Subject"
Mason
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-15 / 15
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0457000.jpg.jpg
26.05.1933 tarihinde yapılacak toplantının vefa mahfili davetiyesi. Mimar A. Burhaneddin'in kartviziti. İstanbul Vali Muavini A. Rıza'nın kartviziti. Maârif-i Umûmiye Nezâreti Müsteşar-ı esbak Abdullah'ın kartviziti.-1919-07-04; 1933-06-07
TMSSDOC0089.jpg.jpg
"Aydın, Ziyafet-i Seneviye"nin akşam yemeği menüsü-1932-06-11
TMSSDOC0648.jpg.jpgÇaylı dans biletleri hakkında Vefa Mahfili mektubu-1930-11-29
TMSSDOC0201000.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti Mimarı Mustafa Şemseddin Beyefendi'ye gönderilen S.Â.Kâ.Ş.C. Hürriyet Müsavat Uhuvveti üyesi I. Necmi'nin gönderdiği Beyoğlu Polonya Sokağı'nda satın alınan lokalin açılış davetiyesi ve zarfI. Necmi1929
TMSSDOC0083001.jpg.jpg
K.U.M.S.C. Umumi Malik Türkiye Ailesi Hürriyet Musavat Uhuvvet Vefa Mahfili (Toplantı davetiyesi). K.U.M.Y.Ş. Umumi Masonluk Türkiye Ailesi Vefa Mahfili (Toplantı davetiyesi). S.A.K.Ş.C. Umumi Masonluk Türkiye Ailesi Selamet Mahfili (Toplantı davetiyesi). Türk Yükseltme Cemiyeti Teavûn Sandığı üyelerinden vefat edenlerin isimleri ve vefat tarihleri.-1928-01-13; 1935-06-21
TMSSDOC0479000.jpg.jpg
M. Zeki'nin İstanbul Şehremaneti Mimarı Mustafa Şemsettin Beyefendi'ye gönderdiği mektup ve zarfı ile 17.03.1933 tarihindeki toplantı için gönderilen Vefa Mahfili davetiyesiM. Zeki1933-03
TMSSDOC0172000.jpg.jpg
Mason Cemiyeti tarafından yapılacak tekne gezintisi için Şemseddin Beyefendi'ye gönderilen 11 Haziran 1930 tarihli davetiye ve zarfı-1930-06-11
TMSSDOC0084.jpg.jpgMimar Şemseddin'in S.A.K.Ş.C. umûmî masonluk mübtedî şehadetnamesi-1926-07-10
TMSSDOC0085.jpg.jpgMimar Şemseddin'in S.A.K.Ş.C. umûmî masonluk refik şehadetnamesi-1928-10-20
TMSSDOC0043.jpg.jpgMustafa Şemseddin'e ait Sani-i A'zam Kainat-ı Şarkiyye Türkiye Maşrık-ı A'zâmi İstanbul Maşrıkı şehadetnamesi-1928-12-30
TMSSRE010000.jpg.jpg
Mustafa Şemsettin Bey'e ait hüviyet cüzdanı - Mustafa Şemsettin Bey's identity card-1926-04-23; 1928-11-16
TMSSDOC0091.jpg.jpg
Türk Yükseltme Cemiyeti Teavûn Sandığı'ndan gönderilen yazı-1932
TMSSDOC0079001.jpg.jpg
Vefa M. M. ve Büyük Şark makbuzları-1927; 1931-11-27
TMSSDOC0090.jpg.jpg
Vefa Muh. Mah. Sigorta Sandığı'ndan Mustafa Şemsettin Bey'e gönderilen 30.01.1932 tarihli vefat ihbarnamesi-1932-01-30
TMSSDOC0720.jpg.jpgYardım sandığına verilen parayla ilgili Mehmed Şükrü'nün yazdığı notMehmed Şükrü-
1-15 / 15