Haneler ve Aileler
Çoğunluğu İstanbul’da yaşamış çeşitli ailelere ait özel ve mesleki belgeleri kapsar. Tanınmış birkaçı dışında genellikle pek bilinmeyen haneler ile mensuplarının kişisel yaşamına ışık tutan arşiv, 20. yüzyıla geçiş sürecinin karmaşık yapısına dair önemli bir kaynak niteliğindedir. Ayrıca, Cem Behar ve Alan Duben’in 1982-1988 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde yürüttüğü, İstanbul Haneleri: Evlilik, Aile ve Doğurganlık 1880-1940 (Cambridge University Press, 1991) kitabıyla sonuçlanan disiplinlerarası araştırmadan kayıtları da içerir.