İshak Paşa Sarayı, Ağrı. Alçak kabartma detayı - İshak Pasha Palace in Ağrı. Detail of a bas-relief.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
IFEALARAGR002.jpg3.05 MBJPEG
IFEALARAGR002A1.jpg480.9 KBJPEG
Başlık
İshak Paşa Sarayı, Ağrı. Alçak kabartma detayı - İshak Pasha Palace in Ağrı. Detail of a bas-relief.
Yazar/Üreten
Jane Laroche
Yayıncı
IFEA
Tanım
İkinci avlunun kapısının kenarında olan alçak kabartma detayı - Detail of a bas-relief located next to the door of the second courtyard.
Not
Arkasında el yazısıyla - Handwritten caption on the back side: 4. AĞR - DOĞ - 2. Doğu Beyazit. Chateau d'İşak Paşa, détail de la porte de la seconde cour-J.L.
Yayın Tarihi
1965
Dil
Fransızca
Kapsam
Doğubayazit bölgesi, 1964
Konular
Fiziksel Yeri
IFEA
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/8121
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
12-18 cm, Black&White
Kod
IFEALARAGR002
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
IFEA
Temin Şekli
Borrowed

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.