Browsing by "Subject"
Fortress
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-20 / 30
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
CALIST021401.jpg.jpg
Aşiyan'dan Boğaziçi'nin görünümü - A view of Bosphorus from AşiyanM. Erem Çalıkoğlu-
AHSEL161.jpg.jpg
Environs de Salonique, Yédi-Coulé, Intérieur de la prison - Selanik, Yedikule Zindanları'nın iç mekânı - Thessaloniki, Interior of Seven Tower Prision--
AHSEL127.jpg.jpg
Guerre 1914-15-16 en Orient, Salonique, Tour de Cicéron - War 1914-15-16 in Orient, Salonica, Ciceron Tower - Birinci Dünya Savaşı yıllarında (1914-1915-1916) Selanik'teki Zincirli Kule-1914; 1916
AHSEL050.jpg.jpg
Guerre 1914-15-16 en Orient, Salonique, Tour de Cicéron - War 1914-15-16 in Orient, Salonica, Ciceron Tower - Birinci Dünya Savaşı yıllarında (1914-1915-1916) Selanik'teki Zincirli Kule-1914; 1916
IFEALARAGR001.jpg.jpg
İshak Paşa Sarayı, Ağrı - İshak Pasha Palace, AğrıJane Laroche1964
IFEALARAGR002.jpg.jpg
İshak Paşa Sarayı, Ağrı. Alçak kabartma detayı - İshak Pasha Palace in Ağrı. Detail of a bas-relief.Jane Laroche1965
CALIST022501.jpg.jpg
İstanbul Surları - Walls of İstanbulM. Erem Çalıkoğlu-
TNEHBGZ001001.jpg.jpg
İstanbul, Boğaziçi Fotoğrafları - Bosphorus, İstanbul PhotographsNezih Eldem-
AHISTRUME055.jpg.jpg
Karlı bir günde Rumeli Hisarı - Rumeli Fortress on a snowy dayFotoğraf - Photograph: Cafer Tayyar Türkmen-
AHISTRUME056.jpg.jpg
Rumeli Hisarı civarında otlayan koyunlar - Sheeps grazing on around Rumeli Fortress-1970
AHSEL082.jpg.jpg
Salonique (Grèce), Entrée de l'ancienne Acropole (Citadelle) - Selanik, Antik Akropol'ün girişi (Kale) - Thessaloniki, Entrance of Ancient Acropol (Fortress)--
AHSEL125.jpg.jpg
Salonique, Du haut du Minaret de Atcha-Mitchi-Djami: La haute Ville et la Citadelle. A droite: L'Église Saint-Georges (ex-Mosquée Hortadji) - Salonica, From the top of Atcha-Mitchi-Djami: The High Town and the Citadel. On the right: Saint-Georges Church (ex-Mosque Hortadji) - Selanik, Akçe Mescidi Minaresi'nin tepesinden: Yukarı şehir ve Kale. Sağda: Saint-Georges Kilisesi (eski Hortacı Camii)--
AHSEL051.jpg.jpg
Salonique, Jedi-Koulé - Selanik, Yedikule - Thessaloniki, Yedi Koule Fortress--
AHSEL163.jpg.jpg
Salonique, La Citadelle vue de l'intérieur. Les Fortifications et la Citadelle - Thessaloniki, The Citadel viewed from inside. The Fortifications and Citadel - Selanik, kalenin içerden görünüşü. Tahkimatlar ve kale--
AHSEL049.jpg.jpg
Salonique, La Forteresse de Yedi Koulé - Selanik, Yedikule - Thessaloniki, Yedi Koule Fortress--
AHSEL129.jpg.jpg
Salonique, La vieille Muraille Byzantine et ia Tour Kouchaklı-Koule à l'Est de la Ville - Salonica, The old Byzantine Wall and Kouchakli-Koule Tower cast of the Town - Selanik, Eski Bizans sur duvarları ve Kuşaklı Kule--
AHSEL081.jpg.jpg
Salonique, Minaret coupe par un obus bulgare - Salonica, A mosque cut by a shot - Selanik, topçu ateşinde vurulmuş bir minare--
AHSEL124.jpg.jpg
Salonique, Panorama pris des Remparts - Salonica, Panorama view from the Fortifications - Selanik, Kale'den şehrin panoramik görünümü--
AHSEL074.jpg.jpg
Salonique, Vieille Mosquée au baut de la Ville - Salonica, An old mosque in the upper part of the town - Selanik, Şehrin üst tarafında minaresi yıkık bir cami--
AHSEL132.jpg.jpg
Salonique, Vue panoramique de la Ville haute - Salonica, A panoramic view of the high town - Selanik, Yukarı Yaka'nın panoramik görünümü--
1-20 / 30