Girit Cemaati İslamiyesi'ne mahsus nizamnamenin ahkamına tevfiken bilcümle eytamın umur ve hususları için Eytam Nazırı namına tayin olunan zatın riyaseti tahtında içtima eden aile meclisinin intihaı ve kararı hakkında cevapname. [5 Teşrin-i Sani 1328]
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2018-09-13T07:28:49Z-
dc.date.available2018-09-13T07:28:49Z-
dc.date.issued1912-11-18
dc.identifierACDCGVO00021
dc.identifier.other52233
dc.identifier.urihttps://archives.saltresearch.org/handle/123456789/61364-
dc.descriptionİzmir Niyabet-i Şeriyesi Canib-i Fazılanesi'ne gönderilmiştir.
dc.format20-30 cm
dc.languageOsmanlı Türkçesi - Ottoman Turkish
dc.rightsOpen Access
dc.titleGirit Cemaati İslamiyesi'ne mahsus nizamnamenin ahkamına tevfiken bilcümle eytamın umur ve hususları için Eytam Nazırı namına tayin olunan zatın riyaseti tahtında içtima eden aile meclisinin intihaı ve kararı hakkında cevapname. [5 Teşrin-i Sani 1328]
dc.locationSALT Research
dc.catalogedbyELIF YILMAZ
dc.date.acquisition26.07.2005
dcterms.accrualMethodPurchase
CollectionsOrphans
Files
File Description SizeFormat 
ACDCGVO00021.jpg633.54 KBJPEG