Girit Cemaati İslamiyesi'ne mahsus nizamnamenin ahkamına tevfiken bilcümle eytamın umur ve hususları için Eytam Nazırı namına tayin olunan zatın riyaseti tahtında içtima eden aile meclisinin intihaı ve kararı hakkında cevapname. [5 Teşrin-i Sani 1328]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACDCGVO00021.jpg633.54 KBJPEG
Başlık
Girit Cemaati İslamiyesi'ne mahsus nizamnamenin ahkamına tevfiken bilcümle eytamın umur ve hususları için Eytam Nazırı namına tayin olunan zatın riyaseti tahtında içtima eden aile meclisinin intihaı ve kararı hakkında cevapname. [5 Teşrin-i Sani 1328]
Tanım
İzmir Niyabet-i Şeriyesi Canib-i Fazılanesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1912-11-18
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/61364
Koleksiyonlar
Biçim
20-30 cm
Kod
ACDCGVO00021
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.