1-10 / 37
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00466.jpg.jpgTowards the director of the Chania evkaf: İbrahim H. Ksenaki, resident of Chania asks for 50 dr. for a residence that hasn't been sold-1923-03-08
ACCEVPR00472.jpg.jpgFındık Hacı Mehmed Paşa Vakfının mütevellisi Zeynep Latife Hanım'ın resmi vekili vasıtasıyla Evkaf İdaresi ile uzlaştığına dair alınan karar.-1922-08-06
ACCEVPR00456.jpg.jpg
The Chania prefect confirms the sale of the following real estates by the evkaf.-1922-04-27
ACCEVPR00463.jpg.jpg
mezaristandaki na-tamam dükkan Sarandus Zoguraki'nin kefaletinde olduğu halde Sitamati Azam isticar maksadıyla ahşap baraka inşa ettiği ve 125 frank kira verebileceğinden Meclis karar verinceye kadar 2 aylık ahz olunarak sandığa teslim edidiğine dair yazı-1923-04-14
ACCEVPR00563.jpg.jpgHanya Şehri ve köylerindeki Evkaf ve akarat-ı mevcudesinin beyannamelerinin ikmal edilerek Muhtelit Mübadele Tali Komisyonuna verildiği hakkında Atina'da Sinaneddin Beyefendi'ye göndermiş olduğu malumat yazısı. [17 Haziran 1340]-1924-06-17
ACCEVPR00565001.jpg.jpg
Report of the Engineer Mih. Savvaki concerning the demolishing of the minare at Kastelli Location/ towards the Chania Muslim Community-1920-02-27
ACCEVPR00467.jpg.jpgTowards the Chania council of the Muslim Elders: Konstantinos N. Papadaki, lawyer, resident of Chania asks for a reward of 1000 dr/ for winning the case of Aristomenous Varidaki, thus 10,500dr., on behalf of the foundations-1923-02-10
ACCEVPR00429001.jpg.jpg
Towards the director of the Chania Muslim Foundations. The applicants state that they accept the legal increase of the rent for the farm they occupy-1922-08-17
ACCEVPR00560.jpg.jpg
İsmail Efendaki Beliğ Bey'in 1 sene önce iltizam ettiği mezaristan kahyalığı 4. taksidi olan 510 frangın kendisine bağışlanması hususundaki Hanya İslam İhtiyar Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderdiği talep dilekçesi ve bu konudaki karar.-1920-02-22; 1920-03-02
ACCEVPR00564.jpg.jpgTowards the Director of the Chania Muslim Fundations. The writer Ag. Perpirakis states that he had been informed about the rises in the rent and accepts it-1922-08-17
1-10 / 37

Discover

Issue Date