mezaristandaki na-tamam dükkan Sarandus Zoguraki'nin kefaletinde olduğu halde Sitamati Azam isticar maksadıyla ahşap baraka inşa ettiği ve 125 frank kira verebileceğinden Meclis karar verinceye kadar 2 aylık ahz olunarak sandığa teslim edidiğine dair yazı
Files
File Description SizeFormat 
ACCEVPR00463.jpg1.15 MBJPEG
ACCEVPR00463E001.jpg1.01 MBJPEG
Title
mezaristandaki na-tamam dükkan Sarandus Zoguraki'nin kefaletinde olduğu halde Sitamati Azam isticar maksadıyla ahşap baraka inşa ettiği ve 125 frank kira verebileceğinden Meclis karar verinceye kadar 2 aylık ahz olunarak sandığa teslim edidiğine dair yazı
Description
Kisamo Caddesinde mezaristan'da bulunan natamam ve birbirine muttasıl 10 bab dükkandan 4'ü kiraya verildiğinden muamelat-ı icariyenin tasdiki hususunda lazım gelen kararın isdarına dair Müessesat-ı Diniye Müdürünün yazısı da belgeler arasındadır. Hanya İhtiyar Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Issue Date
1923-04-14
Language
Ottoman Turkish
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/58693
Collections
Format
20-30 cm
Identifier
ACCEVPR00463
Rights
Open Access
Accrual Method
Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org