1-20 / 621
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00608.jpg.jpgHanya Nahiyesi Kavala Kariyesi sakinlerinden Katerya binti Yorgi Kızkardeşi ile birlikte kendilerine irsen intkal eden mülklerini Kamisaki ile El-Hacc İbrahim bin Ali Çisoraki'ye sattıklarına dair ilam. [27 Cemaziyelevvel 1263]-1847-05-13
ACCEVPR00603.jpg.jpgHanya'ya Bağlı Ayamarina Kariyesinde bulunan Emlak ve emvalinin 1050 sehminin 525'ine Zoraki Mehmed Emin Ağa bin Mustafa, 325 sehmine Kardeşi Ali Ağa'nın 200 sehmi ise Ali Ağa'nın zevcesi arasında taksimine dair ilam. [5 Muharrem 1273]-1856-09-05
ACCEVPR00610.jpg.jpg
Hanya sakinlerinden Cunato Emin bin Ali Meclis-i Şer-i Şerife Cezayir Kulu Mahallesi'ndeki bir evini Kaçoşiraki Hasan Ağa'ya sattığına dair ilam. [10 Recep 1253]-1837-10-10
ACCEVPR00574.jpg.jpg
Instance of the Lawyer Athanasios Vloum-Paschalis, resident of Chania, before the president of the Court of First Instance of Chania, against the Directory of the Muslim Pious Foundations of Chania, represented by Arif Bitsaksakis.-1902-09-25
ACCEVPR00568.jpg.jpg
In the name of Ahmet Argiraki, Director of Chania Evkaf, and of Halim (?) Efedaki, accountant of the Foundations towards Housein Akif Hafiz Efedaki.-1885-05-04
ACCEVPR00542.jpg.jpg
Zikraki Molla Mehmed'in Yetimi Sermed'in Kodozyana Kariyesindeki mutasarrıf olduğu emlakin 1309 senesi Eylül başlangıcından İtibaren 2 sene müddetle talibine iltizam edileceğine dair müzaye pusulası. [20 Temmuz 1309]-1893-08-01
ACCEVPR00524.jpg.jpg
Nalbant Hacı Hasan Vakfından Korzolaki Selimin Annesi Selime Hanım'ın Kidonya Kazası, Derelinci Kariyesindeki akarının 1/2 hissesinin Ali Hacı Mehmedaki'nin kefaletiyle Homazaki Hasan Efendi ile Hacı Mehmedaki İbrahim Ağa'ya ihale edildiğine dair karar.-1896-10-14
ACCEVPR00504.jpg.jpg
Musa Paşa Mahallesi'ndeki 4 katlı mülkün 1/3 hissesini rehin ve mezarcaki Hamid Ağa'yı kefil gösterip Hanya Eytam Sandığı'nda mezarcaki müteveffa Ali Ağa'nın eytamı akçesinden 24 adet Fransız altını istikraz talebinde bulunduğunu belirten yazı. [3 Kanun-i Sani 1310]-1895-01-15
ACCEVPR00488.jpg.jpg
Şefik Efendizade Lebib Efendi tarafından takdim kılınan istidada Derviş Ali bin Ömer Odabaşaki merhumun Maratokefala Kariyesindeki eski Vakıf Çiftliğinin icar bedelinden dolayı kiracısı Tiraki Ahmed'in zimmetinde matlub kalan paranın alınmasına dair karar-1906-10-22
ACCEVPR00457000.jpg.jpg
Yusuf Paşa Camii avlusu duvarları demirleri ile hanelerinin merdivenleri inşaatı keşif ve inşası dosyası [11 Mart 1328]-1912-03-24
ACCEVPR00454.jpg.jpgMehmed Hacı Edibaki Molla Hüseyin'in Kidonya Kazası Kirtomazo Kariyesindeki emlakinin müzayede pusulası ve muamelatı [1 Ağustos 1306]-1890-08-13
ACCEVPR00440.jpg.jpg
Hamid Beyzade Mehmed Zeki Bey'in takdim kıldığı 1312 tarihli vakıfnamede muharrer olup Hanya haricinde Parbus adlı Şehirde Türbesi yakınındaki vakıf akarının mülkiyeti tahvili hakkında icap eden muamelatın kararlaştırılmasına dair karar.-1918-10-09; 1918-10-24
ACCEVPR00413.jpg.jpgYusuf Paşa Mahallesi'nde kaygan taşlar döşenen caddedeki Evkaf İdaresi'ne ait dükkanların hisselerine isabet eden 401 kuruş 10 paranın idare-i mezkur sandığından alındığına dair ilm-i haber. [22 Ağustos 1308]-1892-09-03
ACCEVPR00408000.jpg.jpg
1316 tarihine Kadar çeşitli vakıflara bağlı akarların kira gelirlerini gösterir defter. [1316]-1900
ACCEVPR00392.jpg.jpg
The Chania Muslim community informs the captain of the jandarmerie that the contractor Roustem Bistalakis ? agreed on repairing vakif shops opposite to the fish shop under the condition that he would use the shops for free for 8,5 years, starting from 1903.-1903-09-17
ACCEVPR00383.jpg.jpgHanya'da Ezrakane Kariyesindeki mülkün 1287 senesi Eylülünden itibaren 4 seneliğine Dervişaki Cemali'ye icare verilemesinde dair mukavele seneti [1288]-1872
ACCEVPR00382.jpg.jpg
Caferopola Halime Hanım'ın kefaletinden dolayı Bektaşaki Hasan zimmetinde olan 5000 kuruşun istifasına medar olmak üzere gösterilen emlakın terhinli olduğuna dair takriri [3 Mayıs 1311]-1895-05-15
ACCEVPR00324.jpg.jpg
In presence of the Chania Notary Dimitriou H. Eranjeskakii mehmem izhni, secretary at the directorate of the Chania Muslim foundations, representing the director İbrahim arnaoutaki rents to anastasios gavriil glannes, baker, a house owned by the directorate-1913-11-04
ACCEVPR00319.jpg.jpgVakıf dükkan ve hanlarının avaidinden olarak müstecillerinden tahsil kılınan 104 kuruş 10 paranın mal-ı evkafa irad kaydı için Hanya Muhasebe Memuru Ahmed Lebib imzalı senet. [18 Nisan 1304]-1888-04-30
ACCEVPR00298.jpg.jpg
Mehcure Hacı Bayramolopola Seyide Hanım'ın Zimoyrondiyaya verecekli olduğu meblağın istifası için rehin olan emlakinin müzayedeye-i cebriyeyle satılarak zimoyrondiyanın matlubu olan masraflarıyla beraber ödenmesine dair karar. [7 Temmuz 1310]-1894-07-19
1-20 / 621
Discover
Browse