1-10 / 110
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00386.jpg.jpg
Chania Muslim Elders' Council consisted by President Ali Taki (?)Bey İsiskozade and members Sakir Bey Koumzade, Ivraim Zekri Efedi Avdoulazade and Hasan Tevfem Emendi Argirzade (?). In order to end dispute with Evkaf and Haji Salah Efedizade Mehmed Hara Efendi.-1919-09-10
ACCEVPR00388.jpg.jpg
Court case with the plaintiff, director of Chania Muslim foundations, represented by the director Ali Kasimzade and Lawyer Markadonaki, acting on behalf of the director, and the defendant, Haji Mehmed Noukali, represented by Lawyer Georgiou M. Foumi-1910-11-06
ACCEVPR00443001.jpg.jpg
Kisamo Kazası, Hahalo (?) Kariyesi Cami-i Şerif'e merbut emlak-i vakfiye usul-i nizama uygun olarak müzayedeye konulmuş talipleri Yanni Kotolaki ve Panayoti Derkeraki'nin ita ettikleri 3200 frank miktarında müşteri zuhur etmediğinden onlara verilmesi kararı.-1912-09-20
ACCEVPR00556001.jpg.jpg
Application by İzzet Kourtoglou, estate agent, resident of Chania, towards the director of the Chania Muslim foundations-1915-05-21
ACCEVPR00449.jpg.jpg
Cemaat-i İslamiye akaratından kontratoları bitmiş olanların 1 veya 2 sene müddetle tekrar kiracılarına icarıyla kontratolarının yenilenmesi hususunda Müessesat-ı Diniye Müdüriyeti'nin mezuniyeti bulunmasına dair alınan karar.-1915-06-24
ACCEVPR00399.jpg.jpg
Yusuf Cami-i Şerifi mevleviyetindeki bir deponun müzayede sonunda Yorgiyas Furçaki Uhdesine verilmesi ve kontratonun yapılması hususlarında alınan karar.-1911-12-13
ACCEVPR00479001.jpg.jpg
Perovelya Muallimi Mustafa Rüştü ve Muhtarı Mısırlaki Osman Efendilerin Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Müdüriyeti'ne verdikleri istidada Mekatib-i İbtidaiyenin icarat bedelinin talebeler fakir olduklarından Evkaf Sandığı'ndan ödenmesini talep etmişlerdir-1911-11-22; 1912-01-19
ACCEVPR00578.jpg.jpg
Statement of taxable edifice of Chania Muslim Religious Foundations for lease of a coffeehouse located of a yearly revenue of 199 drahmes. The Coffeehouse is located at the Site Kale Kapu and is rented to Ali Kapatsakis, coffeehouse keeper.-1910-08-24
ACCEVPR00433.jpg.jpg
Hanya Cemaat-i İslamiyeye ait leb-i deryadaki bir evin aylık kira makbuzu-1915-10-26
ACCEVPR00497.jpg.jpg
Haniis/ in presence of the Chania Notary Ioannis G. Koutadaki: İmvraim Fevzi Arnaoutakis, Director of the Chania Muslim Foundations, resident of Chania and Maria Fragou Tabaki, widow of Emmanouil Delaki, house wife agreed on-1914-11-22
1-10 / 110

Discover

Issue Date