41-50 / 116
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00409.jpg.jpgApokoron Kazası, Kalyos Kariyesindeki mutasarrıf olduğu zeytin eşcarı ile tarlayı birinci defa olarak terhini ve Dayısı Hacı İbrahimaki Hüseyin Efendi'nin kefaletiyle 50 adet Fransız lirasının kendisine verilmesi için Hüseyin Topçubaşaki'nin istidası-1902-09-16
ACCEVPR00419.jpg.jpg
Kidonya Kazasına bağlı Alikan Nahiyesine muzaf Hanya Evkaf Dairesine ait Piskopi adlı çiftliğin 1/4 hissesini 800 Fransız lirası bedel ile satın almak İsteyen Kostantino Manus'a satılmasına dair alınan karar.-1909-07-14; 1909-07-18
ACCEVPR00574.jpg.jpg
Instance of the Lawyer Athanasios Vloum-Paschalis, resident of Chania, before the president of the Court of First Instance of Chania, against the Directory of the Muslim Pious Foundations of Chania, represented by Arif Bitsaksakis.-1902-09-25
ACCEVPR00488.jpg.jpg
Şefik Efendizade Lebib Efendi tarafından takdim kılınan istidada Derviş Ali bin Ömer Odabaşaki merhumun Maratokefala Kariyesindeki eski Vakıf Çiftliğinin icar bedelinden dolayı kiracısı Tiraki Ahmed'in zimmetinde matlub kalan paranın alınmasına dair karar-1906-10-22
ACCEVPR00309.jpg.jpgGazi Yusuf Paşa evkafından olup Hanya'da Gazi Yusuf Paşa caddesindeki olan bir bab dükkanın Muharrem 1313-Zilhicce 1316 dönemine ait 4 senelik icaresi olan 124 kuruş 20 paranın teslim-i sandık kılındığına dair pusula. [28 Ağustos 1320]-1904-09-10
ACCEVPR00276.jpg.jpg
İcare-i müterakkime defteri. [1316]-1900
ACCEVPR00169.jpg.jpgHanyalı Fatma binti Emin Efendi Davustaki Hanım'ın Abdülhamid Efendi ibn Salih Çamlı aleyhine açtığı sahip olduğu hisselerle ilgili dava dilekçesi. [21 Kanun-i Sani 1323]-1908-02-03
ACCEVPR00314.jpg.jpgMütevellisi olduğu Alizade Hasan Ağa vakfından akaratın muhasebe aidatından dolayı sandığa olan borcu hakkında Zırvaki Emin Ağa'nın vekilinin dilekçesi. [1 Şubat 1318]-1903-02-15
ACCEVPR00054.jpg.jpg
The Muslim Religious Foundations of Chania, represented by their director, Ismail Bey Saratsakis, resident of Chania lease out to Anagnostis Ioannis Mih. Vrougakis and Evangelos Mecidakis, cookers, the shop located at the Spincer str. no.11.-1903-10-01
ACCEVPR00007.jpg.jpg
The President of the Ewkaf asking for the lowering of the rate of the rent for the shop belonging to the wakf and located near Kule Kapisi, which is leased by K. Fatikaki due to the drop of sales.-1909-07-28
41-50 / 116

Discover

Issue Date