Saints Pierre ve Paul Kilisesi, Galata
17. yüzyıla uzanan arşiv, bölgede Latin cemaatinin varlığını ve üç yüzyılda yaşanan toplumsal dönüşümleri belgeler. İdari makamlardan muhtelif resmî belge ile İstanbul’daki Dominikenlerin faaliyetlerine dair defter ve dokümanları içerir. Tasniflemede, kilisenin başrahibi Fr. Benedetto Palazzo’nun 1939’da hazırladığı ve 2002’de İtalyanca yayımlanan ilk katalog temel alınmıştır. Asılları Galata’daki Dominiken Manastırı Arşivi’nde korunan ve dijital ortama aktarılan belgeler, kilisenin yazılı onayıyla SALT Araştırma’da çevrimiçi erişime açıktır.