1-20 / 1761
PreviewTitleCreatorIssue Date
SPC076001.jpg.jpg
Progetto di nova construzione da mirsi al Convento nuovo di S. Pietro in Galata Istanbul - Projet de construction du nouveau couvent Saint Pierre à Galata Istanbul - Galata'daki Sen Piyer'e ait yeni manastır binasının projesi--
SPC075.jpg.jpg
Progetto per costruzione d'una scuola femminile nella proprieta della Parocchia di S. Pietro a Galata in Constantinopoli - Projet de construction d'une école de filles appartenant à la Paroisse Saint Pierre à Constantinople - Sen Piyer Cemaatine bağlı bir kız okulu projesinin planıAngelo Gallerini1921
SPC074001.jpg.jpg
Ecole italienne des filles. Ecole italienne de Saint Pierre à Galata - İtalyan Kız Mektebi. Hususi San Piyetro İtalyan Okulu Galata. Sent Domeniken Rahibeleri.Ara Stepan1932-08-08; 1960-08-10
SPC02711000.jpg.jpg
Firman impérial du Sultan Mahmud II, datant de l’année 1254 de l’Hégire (1838-1839), qui autorise la réédification du couvent de Saint Pierre. - Firmano imperiale del Sultano Mahmud II˚, dato l'anno dell'Egira 1254 = 1838-1839, che autorizza la riedificazione del Convento di S. Pietro. - Saint Pierre Manastırı'nın yeniden inşasına izin veren Sultan II. Mahmud'un fermanı, Hicri 1254 (1838-839).-1838; 1839
SPC02710000.jpg.jpg
Traduction en italien d’un firman du Sultan Selim III qui remet notre église de Saint Pierre sous la protection de la France. 1804 - Traduzione in italiano d'un firmano del Sultano Selim III che rimette la nostra Chiesa di S. Pietro sotto la protezione della Francia. 1804.-1804
SPC02708000.jpg.jpg
Autre firman du même Sultan qui annule le firman précédent et qui octroie l’administration de l’église de Saint Pierre par ses Religieux, comme il était auparavant. 1214 = 1799-1800. - Altro firmano del medesimo Sultano che annulla il firmano precedente e concede che la Chiesa di S. Pietro sia amministrata come per l'innanzi dai Religiosi. 1214 = 1799-1800. - Sultan III. Selim'in önceki fermanını iptal eden ve Saint Pierre Kilisesi'nin idaresini daha önce olduğu gibi din adamlarına ihsan eden ferman-1799; 1800
SPC02702000.jpg.jpg
Photographie du firman impérial du Sultan Murad Bin Ahmed, de l’année 1037 de l’Hégire (1627-1628), dans lequel on confirme le firman précédent - Fotografia del firmano imperiale del Sultano Murad Bin Ahmed, dato l'anno dell'Egira 1037 (1627-1628) in cui si conferma il firmano precedente. - Sultan Murad bin Ahmed'in bir önceki fermanı onaylayan fermanı, Hicri 1037 (1627-1628).-1627; 1628
SPC02701000.jpg.jpg
Photographie du firman impérial du Sultan Ahmed, de l’année 1013 de l’Hégire (1604-1605), dans lequel on ordonne que l’église de Saint Pierre soit destinée aux Ambassadeurs de France comme lieu où tenir leur cérémonies et leur prières. - Fotografia del firmano imperiale del Sultano Ahmed, dato l'anno dell'Egira 1013 (1604-1605) in cui si ordina che la Chiesa di S. Pietro sia destinata agli Ambasciatori di Francia come luogo ove fare le loro ceremonie e le loro preghiere. - Saint Pierre Kilisesi'nin Fransız Büyükelçiliği'nin tören ve dualarına tahsis edilmesi için Sultan Ahmed'in verdiği fermanın fotoğrafı, Hicri 1013 (1604-1605).-1604; 1605
SPC9830021.jpg.jpg
Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sokağı, Sen Piyer Apartmanı'nda bulunan bir dairenin dominiken rahipleri vekili Avukat Mustafa Somer tarafından Pamilie Konstantinidis'e kiralandığına dair kontrat.-1983-01-01; 1983-12-31
SPC9830019.jpg.jpg
Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sokağı, Sen Piyer Apartmanı'nda bulunan bir dairenin dominiken rahipleri vekili Avukat Mustafa Somer tarafından Madlen Kaçaroğlu'na kiralandığına dair kontrat.-1983-01-01; 1983-12-31
SPC9830017.jpg.jpg
Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sokağı, Sen Piyer Apartmanı'nda bulunan bir dairenin dominiken rahipleri vekili Avukat Mustafa Somer tarafından Camma Ede'ye kiralandığına dair kontrat.-1983-01-01; 1983-12-31
SPC9830016.jpg.jpg
Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sokağı, Sen Piyer Apartmanı'nda bulunan bir dairenin dominiken rahipleri vekili Avukat Mustafa Somer tarafından Boğoz Ormar'a kiralandığına dair kontrat.-1983-01-01; 1983-12-31
SPC9830015.jpg.jpg
Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sokağı, Sen Piyer Apartmanı'nda bulunan bir dairenin dominiken rahipleri vekili Avukat Mustafa Somer tarafından Michelle Marmara'ya kiralandığına dair kontrat.-1983-01-01; 1983-12-31
SPC9830010.jpg.jpg
Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sokağı, Sen Piyer Apartmanı'nda bulunan bir dairenin dominiken rahipleri vekili Avukat Mustafa Somer tarafından Giovanni Peretti'ye kiralandığına dair kontrat.-1983-01-01; 1983-12-31
SPC9830007.jpg.jpg
Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sokağı, Rozaryo Apartmanı'nda bulunan bir dairenin dominiken rahipleri vekili Avukat Mustafa Somer tarafından Jorj Kurdi'ye kiralandığına dair kontrat.-1983-01-01; 1983-12-31
SPC9830005.jpg.jpg
Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sokağı, Rozaryo Apartmanı'nda bulunan bir dairenin dominiken rahipleri vekili Avukat Mustafa Somer tarafından Jorjet Pahiya'ya kiralandığına dair kontrat.-1983-01-01; 1983-12-31
SPC9830001.jpg.jpg
Galata Mahallesi, Kuledibi Sokağı'nda bulunan bir ardiyenin dominiken rahipleri adına vekaleten Avukat Mustafa Somer tarafından Banco de Roma Societa per Azioni merkezi Roma-İstanbul merkez şubesine kiralandığına dair kontrat.-1983-01-01; 1985-12-31
SPC9810025.jpg.jpg
Bakırköy, Sakızağacı Mahallesi, Küçükyalı Sokağı'nda bulunan hanenin dominiken rahipleri vekili Avukat Mustafa Somer tarafından Salih Ömmüz'e kiralandığına dair kontrat.-1981-01-01; 1983-12-31
SPC9810024.jpg.jpg
Bakırköy, Sakızağacı Mahallesi, Küçükyalı Sokağı'nda bulunan hanenin dominiken rahipleri vekili Avukat Mustafa Somer tarafından Cenap Güney'e kiralandığına dair kontrat.-1981-01-01; 1983-12-31
SPC9810023.jpg.jpg
Bakırköy, Sakızağacı Mahallesi, Küçükyalı Sokağı'nda bulunan iki odanın dominiken rahipleri vekili Avukat Mustafa Somer tarafından Sait Canlı'ya kiralandığına dair kontrat.-1981-01-01; 1983-12-31
1-20 / 1761