Aciéries & Usines à Tubes de la Sarre Şirketinden Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen mektup ve zarfı - Lettre envoyé à Hüseyin Bâhir par la compagnie Aciéries & Usines à Tubes de la Sarre - Letter and envelope sent by the company Aciéries & Usines à Tubes de Sarres to Hüseyin Bahir
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AFMHBKDOC0032.jpg641.85 KBJPEG
AFMHBKDOC0032A.jpg464.34 KBJPEG
AFMHBKDOC0032E.jpg1.63 MBJPEG
Başlık
Aciéries & Usines à Tubes de la Sarre Şirketinden Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen mektup ve zarfı - Lettre envoyé à Hüseyin Bâhir par la compagnie Aciéries & Usines à Tubes de la Sarre - Letter and envelope sent by the company Aciéries & Usines à Tubes de Sarres to Hüseyin Bahir
Tanım
Türkiye'nin çelik kanalizasyon borusu talebi - Demande de renseignements sur les tubes de canalisations en acier pour la Turquie - Inquiry of Steel Line Pipe for Turkey
Not
Société Anonyme Française au Capital de 50.000.000 de Francs. Siège Social: 64, rue Pierre Charron, Paris (8ème). Aciéries: Burbach près Sarrebrück. Tuberies: Bous-sur-Sarre. AFMHBKDOC0028 kodlu zarfın içinden çıkmıştır.
Yayın Tarihi
1932-12-15
Dil
Fransızca
Kapsam
Paris, Fransa
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/210219
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Baskı - Print, Daktilo yazısı - Typewriting, El yazısı - Handwriting
Doküman Sayısı
3
Kod
AFMHBKDOC0032
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.