Browsing by "Subject"
Electricity
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-20 / 33
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMHBKDOC0032.jpg.jpg
Aciéries & Usines à Tubes de la Sarre Şirketinden Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen mektup ve zarfı - Lettre envoyé à Hüseyin Bâhir par la compagnie Aciéries & Usines à Tubes de la Sarre - Letter and envelope sent by the company Aciéries & Usines à Tubes de Sarres to Hüseyin Bahir-1932-12-15
AFMHBKDOC002800.jpg.jpg
André Leboeuf İnşaat Şirketi'nden Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen zarf. Hidrolik Silindirler kitapçığı. Le Mans'ta Ernest Bollée. Halefi André Leboeuf. - Envelope sent to Hüseyin Bahir by the French Construction Company André Leboeuf. Booklet on Hydraulic Rams booklet. Ernest Bollée in Le Mans. André Leboeuf, Successor. Livret de Béliers Hydrauliques. Ernest Bollée à Le Mans. André Leboeuf, Successor.André Leboeuf1932-12-22
AFMHBKDOC0023.jpg.jpgAnkara TELGAS'dan verilen harcırahı ve Bâhir Bey'in harcamalarını gösteren belge - Document showing that per diem allowance gave from Ankara TELGAS and expenses of Bahir Bey-1932-03
AFMHBKH00801.jpg.jpg
Elektrik direği kurulumu sırasında çekilmiş grup fotoğrafı - Group photograph taken during the installation of the electric pole--
AFMHBKH009.jpg.jpgElektrik direği kurulumu sırasında çekilmiş grup fotoğrafı - Group photograph taken during the installation of the electric pole--
AFMHBKH010.jpg.jpg
Elektrik direği üzerinde duran iki adamın fotoğrafı - Photograph of two men standing on the electric pole--
AFMHBKDOC0009.jpg.jpgElektrik Mühendisi Hüseyin Bâhir Hilmi'nin reklam ilanı - Advertisement of Hüseyin Bahir Hilmi, Electrical Engineer--
AFMHBKH003.jpg.jpgElektrik Mühendisi Hüseyin Bâhir Kocabay (sağ) ve arkadaşları çalışırken - Electrical Engineer Hüseyin Bâhir Kocabay (right) and his friends or colleagues are working--
AFMHBKH013.jpg.jpgElektrik Mühendisi Hüseyin Bâhir Kocabay - Electrical Engineer Hüseyin Bâhir Kocabay--
AFMHBKH014.jpg.jpgElektrik Mühendisi Hüseyin Bâhir Kocabay - Electrical Engineer Hüseyin Bâhir Kocabay--
AFMHBKH001.jpg.jpgElektrik Mühendisi Hüseyin Bâhir Kocabay çalışırken - Electrical Engineer Hüseyin Bâhir Kocabay is working--
AFMHBKDOC0006.jpg.jpg
Galata Perşembe Pazarı'nda [...] Hanı'nda 6 numarada elektrik ve telefon mütehassısı ve müteahhidi tüccardan Rıfat Bâhir'in İstanbul Kadırga'da Dişçi Mektebi karşısında sakin Elektrik Mühendisi Hüseyin Bâhir Bey'e gönderdiği mektup - Letter sent from Rıfat Bâhir, merchant and specialist of electrical and telephone worked in 6 number of [...] Han, Perşembe Pazarı, Galata.Rıfat Bahir-
AFMHBKRE00300.jpg.jpg
Hüseyin Bâhir Bey'e ait not defteri - Notebook of Hüseyin Bâhir Bey--
AFMHBKDOC0027.jpg.jpg
Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen "TELGAS - Ankara" antetli zarf. Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi'nden Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen mektup - Envelope with "TELGAS - Ankara" letterhead sent to Hüseyin Bâhir - Letter sent from Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi [Ankara Electricity Turkish Incorperated Company] to Hüseyin Bâhir Bey.Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi [Ankara Electricity Turkish Incorperated Company]1930-05-14
AFMHBKDOC0031.jpg.jpg
Hüseyin Bâhir Bey'in yazısına cevaben André Leboeuf'un gönderdiği mektup ve zarfı - Lettre and l'enveloppe envoyées par André Leboeuf à Hüseyin Bâhir en response à son courrier - Letter and its envelope sent by André Leboeuf in response to Hüseyin Bahir's correspondenceAndré Leboeuf1932-12-14
AFMHBKDOC000101.jpg.jpg
Hüseyin Bâhir Kocabay'a ait kartvizitler - Business cards of Hüseyin Bâhir Kocabay--
AFMHBKDOC0022.jpg.jpg
Hüseyin Bâhir Kocabay'e ait Nafia Vekâleti Yüksek Mühendis Mektebi'nden mezun olduğunu gösteren ruhsatname - The license of Hüseyin Bâhir Kocabay, showing that he graduated from the Ministry of Public Works Academy of Engineers-1937-06-25; 1946-05-21
PFILORS02951001 (1951-04-00 - 1951-07-00).jpg.jpg
L'Illustration de l'Orient-1951-04; 1951-07
PFIOR92101010000 (1921-01-01).jpg.jpg
L'information d'Orient-1921-01-01; 1921-12-01
AFMHBKDOC0026.jpg.jpg
Malumat-ı tasdikiyyeleri ikmal edilmiş olan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf musaddık tesisat-ı müteahhidlerinin esâmi listesidir - Liste des Installateurs agréés qui sont en règle. Société Anonyme Ottomane d'Electricité. - List of approved Installers. Ottoman Electric Company Inc.--
1-20 / 33