1-20 / 32
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMHBKDOC0032.jpg.jpg
Aciéries & Usines à Tubes de la Sarre Şirketinden Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen mektup ve zarfı - Lettre envoyé à Hüseyin Bâhir par la compagnie Aciéries & Usines à Tubes de la Sarre - Letter and envelope sent by the company Aciéries & Usines à Tubes de Sarres to Hüseyin Bahir-1932-12-15
AFMHBKDOC0031.jpg.jpg
Hüseyin Bâhir Bey'in yazısına cevaben André Leboeuf'un gönderdiği mektup ve zarfı - Lettre and l'enveloppe envoyées par André Leboeuf à Hüseyin Bâhir en response à son courrier - Letter and its envelope sent by André Leboeuf in response to Hüseyin Bahir's correspondenceAndré Leboeuf1932-12-14
AFMHBKDOC0030.jpg.jpgAndré Leboeuf şirketinin ihracat tarifesi, Suyun kaldırılması ve dağıtımı; "Bollée" hidrolik silindirleri - Tarif d'exportation de la compagnie Andé Leboeuf, Elévation & Distribution d'Eau; Béliers Hydraulique "Bollée" - Export tariff of the company Andé Leboeuf, Elevation & Distribution d'Eau; Hydraulic rams "Bollée"André Leboeuf1932
AFMHBKDOC0029.jpg.jpg
Béliers Hydrauliques "Ernest Bollée" André Leboeuf, Halefi Şirketine iletiecek bilgi formu - Fiche de renseignement à fournir à Béliers Hydrauliques "Ernest Bollée" André Leboeuf, Successeur - Information sheet to be provided to Béliers Hydrauliques "Ernest Bollée" André Leboeuf, SuccessorAndré Leboeuf-
AFMHBKDOC002800.jpg.jpg
André Leboeuf İnşaat Şirketi'nden Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen zarf. Hidrolik Silindirler kitapçığı. Le Mans'ta Ernest Bollée. Halefi André Leboeuf. - Envelope sent to Hüseyin Bahir by the French Construction Company André Leboeuf. Booklet on Hydraulic Rams booklet. Ernest Bollée in Le Mans. André Leboeuf, Successor. Livret de Béliers Hydrauliques. Ernest Bollée à Le Mans. André Leboeuf, Successor.André Leboeuf1932-12-22
AFMHBKDOC0027.jpg.jpg
Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen "TELGAS - Ankara" antetli zarf. Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi'nden Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen mektup - Envelope with "TELGAS - Ankara" letterhead sent to Hüseyin Bâhir - Letter sent from Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi [Ankara Electricity Turkish Incorperated Company] to Hüseyin Bâhir Bey.Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi [Ankara Electricity Turkish Incorperated Company]1930-05-14
AFMHBKDOC0026.jpg.jpg
Malumat-ı tasdikiyyeleri ikmal edilmiş olan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf musaddık tesisat-ı müteahhidlerinin esâmi listesidir - Liste des Installateurs agréés qui sont en règle. Société Anonyme Ottomane d'Electricité. - List of approved Installers. Ottoman Electric Company Inc.--
AFMHBKDOC002500.jpg.jpg
"Santrifüj Betonarme Direk, Beton Sanayii T.A.Ş."--
AFMHBKDOC0024.jpg.jpgTürk Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Hüseyin Bâhir Kocabay'in meslek hayatının 38. yılı vesilesiyle gönderilen tebrik yazısı - Letter sent from Chamber of Turkish Electrical Engineers to Hüseyin Bâhir Kocabay on the 38th anniversary of his careerTürk Elektrik Mühendisleri Odası - [Chamber of Turkish Electrical Engineers]1958-12
AFMHBKDOC0022.jpg.jpg
Hüseyin Bâhir Kocabay'e ait Nafia Vekâleti Yüksek Mühendis Mektebi'nden mezun olduğunu gösteren ruhsatname - The license of Hüseyin Bâhir Kocabay, showing that he graduated from the Ministry of Public Works Academy of Engineers-1937-06-25; 1946-05-21
AFMHBKDOC0023.jpg.jpgAnkara TELGAS'dan verilen harcırahı ve Bâhir Bey'in harcamalarını gösteren belge - Document showing that per diem allowance gave from Ankara TELGAS and expenses of Bahir Bey-1932-03
AFMHBKDOC0021.jpg.jpg
Şişli-Silahdar-Boğaz hava hattının inşasının programı. Türk Elektrik Anonim Şirketi. - Programme des travaux de construction de la ligne aérienne Chichli-Silighdar-Bosphore, Société Anonyme Turque d'Electricité. - Construction work program for the Şişli-Silahdar-Bosphorus overhead line. Turkish Electricity Company Inc.-1928-05-20
AFMHBKDOC0019.jpg.jpgMütareke Komisyonu'nun Almanya'da bulunan Hüseyin Bahir Bey'in İstanbul'a dönmesinde herhangi bir mahsur görmediğine dair yazısı - The letter of the Armistice Commission stating that Hüseyin Bahir Bey, who was in Germany was allowed to return to Istanbul-1920-12-07
AFMHBKDOC0018.jpg.jpgLeipzig'de Türk Konsolosluğu'ndan Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen mektup - Letter sent from Imperial Turkish Consulate Leipzig to Hüseyin Bâhir Bey-1916-05-17
AFMHBKDOC0020.jpg.jpg
(Muhtemelen) Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen mektup - Letter sent to (probably) Hüseyin Bâhir Bey-1921-08-10
AFMHBKDOC0017.jpg.jpg
Berlin'deki İsviçre Büyükelçiliği'nden Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen mektup - Letter sent from Swiss Embassy in Berlin to Hüseyin Bâhir Bey-1921-01-17
AFMHBKDOC0016.jpg.jpgHüseyin Bâhir Bey'e gönderilen mektup - Letter sent to Hüseyin Bâhir Bey-1922-07-12
AFMHBKDOC001400.jpg.jpg
"Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi" antetli zarf. Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi'ne dair tetkikattan oluşan kanaatler ve mütalaaları içeren belge. Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi'nin masraflarını gösteren cetveller. "Trabzon ve Xhane şehirlerinin mecmu' elektrik sarfiyatını gösterir tahmini cetveldir". - Envelope with "Trabzon Elektrik Anonim Şirketi" letterhead. Document containing opinions and observations after detailed investigations about Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi [Trabzon Electricity Turkish Incorperated Company]. Lists showing expenses of Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketi [Trabzon Electricity Turkish Incorperated Company].-1928-08-09
AFMHBKDOC00150100.jpg.jpg
Hüseyin Bâhir Bey'e gönderilen mektuplar ve zarfları - Letters and envelopes sent to Hüseyin Bâhir Bey-1922-04-12; 1922-04-16
AFMHBKDOC0011.jpg.jpgSociété Générale d'Electricité A.E.G. Berlin'den verilen 25 Kanun-i Evvel 1330 tarihli fatura - Invoice dated January 7, 1915 given by Société Générale d'Electricité A.E.G. Berlin-1915-01-07
1-20 / 32