21-40 / 231
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANBDOC045.jpg.jpgİçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığı'na gönderilen dilekçe - Petitions sent from Minister of Interior to İstanbul Governor and Mayoralty-1949-11-18
AHANBDOC044.jpg.jpg1949'da Borsa Han'da ikamet eden kiracıların listesi - List of tenants in Borsa Han in 1948-1949-02-14
AHANBDOC043.jpg.jpgİstanbul Belediyesi Seyrüsefer Muhasebeciliği'nden Hasan Oğuz tarafından Emniyet 6. Şube Müdürlüğü'ne gönderilen dilekçe - Petition sent by İstanbul Municipality Accounting Directorate Hasan Oğuz to 6th Department of Police headquartersHasan Oğuz1940-11-29
AHANBDOC042.jpg.jpgGalata Nahiye Başkomiserliği'ne gönderilen dilekçe - Petition sent to Commissariat of Galata District-1940-12-31
AHANBDOC041.jpg.jpg
İstanbul Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü tarafından Beyoğlu Kaymakamlığı ve Belediye Şube Müdürlüğü'ne gönderilen dilekçe - Petition sent from İstanbul Municipality Directorate of Accounting to District Governorate and Municipality Department Directorate-1940-11-20; 1940-11-21
AHANBDOC040.jpg.jpgS. Civan ve N. Liaguri tarafından İstanbul Belediye Reisliği Yüksek Makamı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by S. Civan and N. Liaguri to İstanbul Mayoralty High OfficeS. Civan, N. Liaguri1948-05-10
AHANBDOC039.jpg.jpgAleksandr Porihis tarafından İstanbul Belediyesi Yüksek Makamı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by Aleksandr Porihis to İstanbul Municipality High OfficeAleksandr Porihis1948-05-10
AHANBDOC038.jpg.jpgMehmet Karaer tarafından İstanbul Belediye Reisliği'ne gönderilen dilekçe - Petition sent by Mehmet Karaer to İstanbul MayoraltyMehmet Karaer1948-02-22
AHANBDOC037.jpg.jpgMehmet Ali Mühür tarafından İstanbul Vali ve Belediye Reisliği Yüksek Makamı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by Mehmet Ali Mühür to İstanbul Governor and Mayoralty High OfficeMehmet Ali Mühür1948-05-10
AHANBDOC036.jpg.jpgTodoraki Tomaoğlu tarafından İstanbul Vali ve Belediye Reisliği Yüksek Makamı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by Todoraki Tomaoğlu to İstanbul Governor and Mayoralty High OfficeTodoraki Tomaoğlu1948-05-07
AHANBDOC035001.jpg.jpg
İstanbul Belediyesi İmar Müdürü H. Keseroğlu tarafından Başkanlık Yüksek Makamı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by İstanbul Municipality Director of Reconstruction H. Keseroğlu to Mayoralty High OfficeH. Keseroğlu1948-03-24
AHANBDOC034.jpg.jpgİstanbul Belediyesi İstimlak Müdürü Kâmil Pekiner tarafından yazılan dilekçe - Petition written by İstanbul Municipality Director of Expropriation Kâmil PekinerKâmil Pekiner1948-10-19
AHANBDOC033.jpg.jpgTüketici Hakem Heyeti Müdürü namına Muavin Kemal tarafından yazılan dilekçe - Petition written by Assistant Director Kemal on behalf of the Consumer Abritration Committee DirectorMüdür Yardımcısı Kemal1928-10-14
AHANBDOC032.jpg.jpgZekeriya Polatcan tarafından İstanbul Belediye Riyaseti Yüksek Katı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by Zekeriya Polatcan to İstanbul Mayoralty High OfficeZekeriya Polatcan1949-05-29
AHANBDOC031.jpg.jpgŞehremaneti istikraz hesabı - Municipal loan calculation-1926-02-24
AHANBDOC030.jpg.jpg
Belediye Encümeni'nin Borsa Han'daki dükkanlar ile ilgili kararı - Decision of Municipal Commission regarding the shops in Borsa Han-1956-08-03; 1956-08-04
AHANBDOC029.jpg.jpgBorsa Han'ın değişim önerisini gösteren kroki - Sketch of Borsa Han's revision proposal (Ölçek - Scale 1:200)--
AHANBDOC028001.jpg.jpg
Borsa Han ile ilgili Kavanin Komisyonu tutanakları - Law Commission minutes about Borsa Han-1950-03-15
AHANBDOC027.jpg.jpgİçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığı'na gönderilen dilekçe - Petitions sent from Minister of Interior to İstanbul Governor and Mayoralty-1950-07-03
AHANBDOC026.jpg.jpgİstanbul Genel Meclisi'nin 291/949 sayılı kararı - Decision of İstanbul General Assembly Regarding, no. 291/949-1950-07-04
21-40 / 231
Discover
Type
Issue Date
Browse