41-60 / 231
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANBDOC025001.jpg.jpg
Borsa Han'daki kiracıların isimleri ve dükkan numaralarının yazılı olduğu liste - List of the tenants names and their shop numbers in Borsa Han--
AHANBDOC024.jpg.jpgİstanbul Birleşik Mahallî İdaresi Emlak Müdürlüğü'nde Fen Memuru Hulki Peker tarafından müdüriyet makamına gönderilmiş dilekçe - Petition sent by Technical Works Officer Hulki Peker at the İstanbul United Local Administration Directorate of Real Estate to Directorate OfficeHulki Peker1950-02-15
AHANBDOC023.jpg.jpg
Borsa Han'ın Kadastro Haritası Örneği - Borsa Han's Cadastre Map Sample--
AHANBDOC022.jpg.jpgBilirkişi heyeti tarafından Yapı Şubesi Şefliği'ne gönderilen Borsa Han'ın durum tesbit raporu - Fact finding report of Borsa Han sent from Commission of experts to Construction Departmentİsmail Çakırlar, Cemal Ertek, Ercan Antmen1956-07-27
AHANBDOC021.jpg.jpgAhmet Rasim Meremetci tarafından İstanbul Vali ve Belediye Reisliği Yüksek Makamı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by Ahmet Rasim Meremetci to İstanbul Governor and Mayoralty High OfficeAhmet Rasim Meremetci1948-06-03
AHANBDOC020.jpg.jpgFikret Ersühel tarafından İstanbul Belediye Başkanlığı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by Fikret Ersühel to İstanbul MayoraltyFikret Ersühel1948-05-17
AHANBDOC019.jpg.jpgNesim Naon tarafından İstanbul Belediye Başkanlığı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by Nesim Naon to İstanbul MayoraltyNesim Naon1950-02-20
AHANBDOC018001.jpg.jpg
Filip Lenas tarafından İstanbul Belediye Reisliği Yüksek Makamı'na gönderilen dilekçeler - Petitions sent by Filip Lenas to İstanbul Mayoralty High OfficeFilip Lenas1949-02-14; 1950-02-07
AHANBDOC017.jpg.jpgMehmet Karaer tarafından İstanbul Belediye Başkanlığı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by Mehmet Karaer to İstanbul MayoraltyMehmet Karaer1950-02-20
AHANBDOC016.jpg.jpgKevork Kuyumcuyan tarafından İstanbul Belediyesi Yüksek Makamı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by Kevork Kuyumcuyan to İstanbul Municipality High OfficeKevork Kuyumcuyan1948-05-14
AHANBDOC015.jpg.jpgSüleyman Kösem tarafından İstanbul Belediyesi Yüksek Makamı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by Süleyman Kösem to İstanbul Municipality High OfficeSüleyman Kösem1948-05-11
AHANBDOC014.jpg.jpgZekeriya Polatcan tarafından İstanbul Belediye Riyaseti'ne gönderilen dilekçe - Petition sent by Zekeriya Polatcan to İstanbul MayoraltyZekeriya Polatcan1948-05-29
AHANBDOC013.jpg.jpgİstanbul Belediyesi İstimlak Müdürlüğü tarafından Riyaset Yüksek Makamı'na gönderilen dilekçe - Petition sent from İstanbul Municipality Directorate of Expropriation to Mayoralty High Office-1948-10-05
AHANBDOC012001.jpg.jpg
Borsa Han'ın istimlakı ile ilgili İstanbul Genel Meclisi'nden çıkan 6118 sayılı karar - Decision of İstanbul General Assembly Regarding the expropriation of Borsa Han, no. 6118-1948-06-29; 1948-07-08
AHANBDOC011001.jpg.jpg
Borsa Han'ın bütün evsafını gösteren fiş - Receipt showing all the qualities of Borsa Han-1917-05; 1925-08-13
AHANBDOC010.jpg.jpgİstanbul Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Hasan Ferid Perker tarafından Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü'ne gönderilen dilekçe - Petition sent by İstanbul Municipality Director of Legal Affairs Hasan Ferid Perker to Directorate of Real Estate and ExpropriationHasan Ferid Perker1951-05-25
AHANBDOC009.jpg.jpgBeyoğlu 1. Mıntıka Tapu Sicil Muhafızı H. Hafiz Aykon tarafından İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığı'na gönderilen dilekçe - Petition sent by Beyoğlu First Region Land Registrar H. Hafiz Aykon to İstanbul Governor and MayoraltyH. Hafiz Aykon1951-05-23; 1951-05-30
AHANBDOC008.jpg.jpgBorsa Han'ın tapu kütük kaydında mevcut olan hacizler - Foreclosures available in Borsa Han's deed registry record-1932-06-13; 1950-10-07
AHANBDOC007001.jpg.jpg
İstanbul Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Müdürü Kâzım Kuyaş tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne gönderilen dilekçeler - Petitions sent by İstanbul Municipality Director of Real Estate and Expropriation Kâzım Kuyaş to Directorate of Legal AffairsKâzım Kuyaş1951-05-02; 1951-09-19
AHANBDOC006.jpg.jpg
Borsa Han'ın tapu senedi - Title deed of Borsa Han-1913-11-11; 1931-05-18
41-60 / 231
Discover
Type
Issue Date
Browse