Lazian
İstanbul’un Moda semtinde yaşayan Jean Lazian’a (Jan Lazyan, 1875-1956) ait belgeler, “Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi”, “Beyoğlu Galata Beyninde Tahtelarz Demir Yolu Türk Anonim Şirketi (Tünel)”, “Memalik-i Osmaniye Duhanları Müşterekü'l-Menfaa Reji Şirketi”, “Şark Kontuvarı Türk Limited Şirketi” ve “İttihadı Milli Türk Sigorta Şirketi”ne ilişkin antetli belgelerde imza örnekleri ile Yunanistan, Malezya ve Fransa’ya gidebilmesi için hazırlanmış pasaportları ve “Memalik-i Şahane Duhanları Müşterekü'l-Menfaa Reji Şirketi”ne ait şartname, protokol ve nizamnameleri içerir. Ayrıca, Jean Lazian ve ailesine ait fotoğraflar, not defterleri ve kişisel yazışmalar da koleksiyonun kapsamındadır.