Balkan Savaşları sonucunda Bulgar ve Yunan işgali altına giren topraklardaki nüfus dağılımını gösteren harita - A map showing the distribution of population in the territories of Bulgarian and Greek occupation as a result of the Balkan Wars
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ASTEO005.jpg8.61 MBJPEG
Başlık
Balkan Savaşları sonucunda Bulgar ve Yunan işgali altına giren topraklardaki nüfus dağılımını gösteren harita - A map showing the distribution of population in the territories of Bulgarian and Greek occupation as a result of the Balkan Wars
Tanım
Haritanın ön yüzü - Front side of the map: "La proportion des propriétés foncierès. Carte de la Thrace Occidentale. Tableau Graphique de la Population de la Thrace Occidentale."
Dil
Fransızca
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/121050
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
76,1-57,6 cm, Baskı - Print, Renkli - Colored
Doküman Sayısı
1
Kod
ASTEO005
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.