Browsing by "Subject"
Yunanistan
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-20 / 210
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHATH001.jpg.jpg
3ografou, Monastère au St. Mont Athos en Macedoine - Makedonya Athos Dağı Manastırı - The monastery at St. Mount Athos in Macedonia--
ASTEO005.jpg.jpgBalkan Savaşları sonucunda Bulgar ve Yunan işgali altına giren topraklardaki nüfus dağılımını gösteren harita - A map showing the distribution of population in the territories of Bulgarian and Greek occupation as a result of the Balkan Wars--
AHSEL167.jpg.jpg
Campagne d'Orient 1914-1917, Fabricant de Tapis Oriental - Doğu'nun kırsalı 1914-1917, Oryantal halı üreticisi - Eastern campaign 1914-17, Oriental Carpet Manufacturer-1914; 1917
AFMFB103.jpg.jpg
Certificate from the Ministry of Foreign Affairs. Spiridon Fabiato loses the Greek citizenship and obtains the Italian one.-1930-08-12
AHSEL164.jpg.jpg
Costumes à Salonique - Selanik'te etnik giysiler - Costumes in Thessaloniki--
AHSEL165.jpg.jpg
Costumes de paysans à Salonique, Grèce - Selanik'te köylü giysileri - Costumes of peasants in Thessaloniki--
AFMFB10401.jpg.jpg
Document from the Ministry of Foreign Affairs to Antonis Manarakis: They tell him to inform Spirid. Fabiato that he has lost the Greek citizenship and has obtained the Italian one.-1922-01-11; 1922-08-01
AFMFB204000.jpg.jpg
Dossier A: Immeuble "Balouk-Bazar" Prinkipo, du 1er mars 1901-1er mars 1912, Gestion Helbig.-1906-11; 1938-05-04
AFMFB199000.jpg.jpg
Dossier contenant l'historique de la construction des quais "La Banchina" à Balık Pazarı, Prinkipo-1870-06-05; 1941-09-18
AFMFB200000.jpg.jpg
Dossier E: Immeuble Bálouk-Bazar Prinkipo, Quais "La Bunchina"-1925-01-27; 1928-09
AFMFB203000.jpg.jpg
Dossier no 15: Immeubles, biens abandonnés. Pièces remises par M. Albert Guéron à Athènes en juillet 1926. Nationalité.Italian Consulate, Sabri; Naci; Defterdar Ali Hikmet1922-12-09; 1926-07-28
AHSEL161.jpg.jpg
Environs de Salonique, Yédi-Coulé, Intérieur de la prison - Selanik, Yedikule Zindanları'nın iç mekânı - Thessaloniki, Interior of Seven Tower Prision--
AHFLO001.jpg.jpg
Florina, Le Marché - Florina, Pazar yeri - Florina, market place--
FFT805022.jpg.jpg
Geçmişte Bugün konuşması. 191 yıl evvel bugün, 16 Şubat 1755'te Köse Mustafa Paşazade azledilmiş, Hekimoğlu Ali Paşa üçüncü defa sadrazam olmuştu. 49 yıl evvel bugün, 16 Şubat 1897'de Girit'e üç Yunan taburu çıkarak Yunanistan'a ilhaka teşebbüs etmişlerdi. 22 yıl evvel bugün, 16 Şubat 1925'te Türk Hava Kurumu Türk Tayyare Cemiyeti adiyle kurulmuştu.Feridun Fazıl Tülbentçi1946-02-16; 1947-02-16
FFT589036.jpg.jpgGeçmişte Bugün. Türk orduları Girid'de.Feridun Fazıl Tülbentçi1949-08-17
AFMFB087.jpg.jpg
Government newspaper-1921-12-30
AFMFB088.jpg.jpg
Government newspaper-1922-08-01
AHDELP003.jpg.jpg
Grèce, Quai d'Itéa - Yunanistan, Itea Rıhtımı - Greece, Itea Dock--
AHDELP005.jpg.jpg
(Gréce) Itea, Vue generale - Yunanistan Itea, genel görünüm - Greece Itea, general view--
AHSEL127.jpg.jpg
Guerre 1914-15-16 en Orient, Salonique, Tour de Cicéron - War 1914-15-16 in Orient, Salonica, Ciceron Tower - Birinci Dünya Savaşı yıllarında (1914-1915-1916) Selanik'teki Zincirli Kule-1914; 1916
1-20 / 210