Dossier no 15: Immeubles, biens abandonnés. Pièces remises par M. Albert Guéron à Athènes en juillet 1926. Nationalité.
Files
File Description SizeFormat 
AFMFB203000.jpgCover of Dossier no 15: Immeubles, biens abandonnés. Pièces remises par M. Albert Guéron à Athènes en juillet 1926. Nationalité.1,023.97 KBJPEG
AFMFB203001.jpgMinutes of the police station in Prinkipo. They give back the property to Gemma Giuliani. Minutes from the police in December 9, 1922. Verbal number 34. It is written "Real Policy in Prinkipo". They wrote that they gave back Gemma Giuliani's (Fabiato) property which was located in Nizam Street, Prinkipo. Someone checked the condition of the furniture of this property. (1922-12-09)1.1 MBJPEG
AFMFB203001A1.jpg1.2 MBJPEG
AFMFB203002.jpgCertificate given by the Italian Consulate in Istanbul to Spiridon Fabiato; its translation and copy of it. They told that Spiridon Fabiato took the certificate of the citizenship, in July 15, 1923. Certificate given by Sabri, First Secretary of Beyoğlu Courthouse about the Italian citizenship of Nikola, Spiridon Fabiato's son, dated April 19, 1926. A note below describes the document as "copie du certificat du Consulat d'Italie faite en italien et traduit au notaire et légalisé". (1926-04-19 - 1926-07-06)1.04 MBJPEG
AFMFB203002A1.jpg984 KBJPEG
AFMFB203002E1.jpg949.61 KBJPEG
AFMFB203003.jpgİstanbul Vilâyeti Müdüriyeti Emlak-ı Milliye Müdüriyeti Metruke Kalemi'nden Defterdâr Ali Hikmet'in Adalar Mal Müdürlüğü'ne gönderdiği Büyükada'da Cemma Culyani binti Antuan Culyani'nin emlakından kira bedeli talep edilmesine dair yazı. "Avukat Albert Guéron" antetli kağıtlar. - Letter sent from Ali Hikmet, Head of the Treasury of the Department of the Abandoned Properties of the National Properties Directorate of Istanbul City Directorate to Princes' Islands Fiscal Directorate. A note at the back mentions "l'ordre du Defterdarlık pour le Mal Muduriet de Prinkipo". (1926-05-30)974.68 KBJPEG
AFMFB203003A1.jpg1.23 MBJPEG
AFMFB203003E1.jpg1.1 MBJPEG
AFMFB203003E2.jpg866.74 KBJPEG
AFMFB203004.jpgT.C. İstanbul Vilâyeti Defterdarlığı Emlâk-ı Milliye Müdüriyeti Metruke Masası'ndan defterdâr namına Naci'nin Adalar Polis Komiserliği Memuriyeti'ne gönderdiği Cemma Culyani'nin İtalya tabiiyetinden tanınacağını bildiren yazı. Dokümanda: "Defterdarlık à la Police de Prinkipo de le considérer italien et de ne pas les déranger". - Letter sent from Naci on be half of Head of the Treasury of the Department of the Abandoned Properties of the National Properties Directorate of Istanbul City, to chief inspector of the Princes' Islands Police Department informing about Gemma Giuliani's Italian citizenship, dated July 6, 1926. A note below describes the document as "Defterdarlık à la Police de Prinkipo de le considérer italien et de ne pas les déranger". (1926-07-06)1.08 MBJPEG
AFMFB203005.jpgCertificate of Nikola Fabiato, Spiridon Fabiato's son, given by on behalf of Greek General Consulate on his citizenship dated April 15, 1926. A note below describes the document as "Copie du certificat du Consulat de Grèce". (1926-04-15)1 MBJPEG
AFMFB203005A1.jpg1.14 MBJPEG
AFMFB203005E1.jpg1.25 MBJPEG
AFMFB203005E2.jpg1.22 MBJPEG
AFMFB203006.jpgFabiato ve Cemma Culyani'nin İtalyan defterinde tasdik-i tabiiyet numarasının yer aldığı not kağıdı - Note paper about approval number of Fabiato and Cemma Culyani's Italian citizenship on Italian register922.39 KBJPEG
AFMFB203007.jpgHariciye Vekâleti Tabiiyet Müdüriyeti'nden Hariciye Vekili Tevfik Rüşdi'nin Hariciye Murahhaslığı'na gönderdiği İspiro Fabiato'nun İtalyan vatandaşlığına geçmesine dair 1019/62940 numaralı yazısı. Avukat Albert Guéron antetli kağıt. Tabiiyet numarası: 10265. - About Spridon Fabiato's citizenship. Letter numbered 1019/6294 from the Directorate of the Citizenship of the Foreign Ministry of theTurkish Republic and sent by the Foreign Minister Tevfik Rüşdi. The letterhead document with Lawyer Albert Guéron. Nationality number: 10265. (1926-06-00)1.23 MBJPEG
AFMFB203008.jpgİstanbul Murahhaslığı Tabiiyet Kalemi'ne müracaat hakkında not (1926-02-21) - Note about application to Citizenship Department of Istanbul Delegacy (1926-02-21)579.7 KBJPEG
AFMFB203009.jpgİstanbul Emvâl-ı Metruke Müdüriyet-i Âliyesi'ne Cemma Culyani'nin İtalyan tebaasından olduğunu ve Büyükada'daki mülklerine Yunan tebaasından olduğu zannedilerek el konulacağı için konuyla ilgili tahkikat ve tedkikat yapılması gerektiğini bildiren mektup taslağı. (1926-02-28 - 1926-03-06) - Draft letter sent to the Istanbul Directorate of Abandoned Properties informing that Gemma Giuliani's properties would be disseized in Prinkipo supposing that she was a Greek citizen and requesting to conduct inquiries and investigations on this issue considering that she has the Italian nationality.1.26 MBJPEG
AFMFB203009A1.jpg1.03 MBJPEG
AFMFB203010.jpgSpiridon Fabiato'nun İtalyan vatandaşlığına geçmesiyle ilgili 5 Haziran 1926 tarihli mektup taslağı. Notta: "Document […] S. Fabiato, sujet Italien" (1926-06-05). - Draft of a letter dated June 5, 1926 about Spiridon Fabiato's Italian citizenship. A note informs: "Document […] S. Fabiato, sujet Italien" (1926-06-05).1.01 MBJPEG
AFMFB203010A1.jpg875.45 KBJPEG
AFMFB203011.jpgT.C. Hariciye Vekâleti Tabiiyet Müdüriyeti'nden Hariciye Vekili Tevfik Rüşdi'nin Hariciye Murahhaslığı'na gönderdiği İspiro Fabiato'nun tabiiyetine dair ve 1019/62940 numaralı yazı. Tabiiyet numarası 10265. (1926-06-05) - About Spridon Fabiato's citizenship. Letter numbered 1019/62940 from the Directorate of the Citizenship of the Foreign Ministry of the Turkish Republic and sent by the Foreign Minister Tevfik Rüşdi to Ministry to the Foreign Delegacy. (1926-06-05)1.03 MBJPEG
AFMFB203012.jpgHilmi Bey'e gönderilen Cemma Culyani'nin İtalyan vatandaşlığına geçmesi hakkında yazılar. "Müessese-i Hukuk-i Mehami Mekteb-i Hukuk mezunlarından İbrahim Rauf, Yusuf Ziya, Mehmed Ekrem, Ankara" antetli belgeler. Mektubun altındaki not: "Un avocat à Hilmi Bey que l'affaire de nationalité n'est pas fini". - Letters sent to Hilmi Bey about Hilmi Bey'e gönderilen Cemma Culyani'nin İtalyan vatandaşlığına geçmesi hakkında yazılar. "Müessese-i Hukuk-i Mehami Mekteb-i Hukuk mezunlarından İbrahim Rauf, Yusuf Ziya, Mehmed Ekrem, Ankara" antetli belgeler. Mektubun altındaki not: "Un avocat à Hilmi Bey que l'affaire de nationalité n'est pas fini". - Letters sent to Hilmi Bey about Gemma Giuliani's Italian citizenship. The letterhead documents with "Müessese-i Hukuk-i Mehami Mekteb-i Hukuk mezunlarından İbrahim Rauf, Yusuf Ziya, Mehmed Ekrem, Ankara". A note below describes the document as "Un avocat à Hilmi Bey que l'affaire de nationalité n'est pas fini". (1926-05-15 - 1926-06-06)1.12 MBJPEG
AFMFB203012E1.jpg1.05 MBJPEG
AFMFB203013.jpgBüyükada'da Nizam'da Çakomi Caddesi'nde bulunan bir bab hanenin kira bedelinin Emvâl-i Metruke İdaresi'ne ödenmesi aksi takdirde mahalin tahliye edilmesi gerektiğini bildiren 10 Temmuz 1926 tarihli yazı. Yazıya eklenen not: "Bien abadonné. Emval-ı metruke à celui qui habite la villa le 15.07.1926. De ne pas donner de loyer. M. Fabiato absent." - Letter dated July 10, 1926 stating that the rent of a house located in Çakomi Street in Nizam in Prinkipo should be paid to Abandoned Properties Administration or the house should be evacuated. A note attached mentions "Bien abadonné. Emval-ı metruke à celui qui habite la villa le 15.07.1926. De ne pas donner de loyer. M. Fabiato absent." (1926-07-15)608.18 KBJPEG
AFMFB203013E1.jpg1.03 MBJPEG
AFMFB203014.jpgT.C. Emlâk-ı Milliye Müdüriyeti'nden defterdâr namına Naci'nin Adalar Polis Serkomiserliği Memuriyet-i Behiyesi'ne gönderdiği Cemma Culyani'nin İtalyan vatandaşlığına geçmesi hakkında 927 numaralı yazısı (1926-07-06 - 1926-07-28) - Letter numbered 927 and sent by Naci on behalf of Head of the Treasury of the Department of the National Properties Directorate of the Turkish Republic on Gemma Giuliani's Italian citizenship.1 MBJPEG
AFMFB203014A1.jpg1.24 MBJPEG
AFMFB203015.jpgT.C. İstanbul Vilâyeti Defterdarlık Emvâl-ı Milliye Müdüriyeti Metruke Masası'ndan Naci ve Defterdâr Ali Hikmet'in Adalar Mal Müdüriyeti'ne gönderdiği Cemma Culyani'nin (Gemma Giuliani) İtalyan vatandaşlığına geçmesi hakkındaki 1111 numaralı yazısı (1926-07-28). 10 Haziran 1926 tarihli ve 640 numaralı tezkerenin cevabıdır. - Letter numbered with 1111, on Italian citizenship of Gemma Giuliani, and sent by Naci and Ali Hikmet, Head of the Treasury of the Department of the Abandoned Properties of the National Properties Directorate of the Turkish Republic Istanbul Province Directorate to Princes' Islands Fiscal Directorate. This is a response to the letter dated June 10, 1926 and numbered with the number of 640.1.04 MBJPEG
AFMFB203016.jpg"Madam Cemma Culyani'nin uhde-i tasarrufundaki emlak listesi". Büyükada Rıhtım Caddesi, Balık Pazarı, Panaiya, [İstavroponos], Yalı Sokağı'ndaki kargir dükkanlarına dair liste. (1926-07-27) - List about masonry shops located in Rıhtım Street, Balık Pazarı, Panaiya, [İstavroponos] and Yalı Street in Prinkipo.1.31 MBJPEG
AFMFB203017.jpgPièces qui m'ont été portée par Monsieur Albert Guéron à Athènes lorsque de son premier voyage en date du 20 juillet 19261.06 MBJPEG
AFMFB203018.jpgDivers frais faits pour obtenir les certificats de nationalité ou autres relative à cette affaire1.34 MBJPEG
Title
Dossier no 15: Immeubles, biens abandonnés. Pièces remises par M. Albert Guéron à Athènes en juillet 1926. Nationalité.
Creator
Italian Consulate, Sabri, Naci, Defterdar Ali Hikmet
Note
Pièces qui m'ont été portée par M. Albert Guéron à Athènes lorsque de son premier voyage en date du 20 juillet 1926. Nationalité. La correspondance et les pièces en langue turque.
Issue Date
1922-12-09
1926-07-28
Language
French
Italian
Ottoman Turkish
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/200826
Collections
Type
Format
23,6-31,4 cm, El yazısı - Handwriting, Baskı - Print
Number of Scanned Documents
33
Identifier
AFMFB203
Rights
Open Access
Accrual Method
Satın alma - Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org