Browsing by "Subject"
Lise
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
1-19 / 19
PreviewTitleCreatorIssue Date
IFEAJFPANK145.jpg.jpgAnkara, Çiğdem Mahallesi - Çiğdem Quarter in AnkaraJean-François Pérouse1996-08
TCBDOC021702001.jpg.jpg
Cengiz Bektaş'ın tasarladığı Ali Osman Sönmez Meslek Lisesi ile ilgili notlar ve belgeler - Notes and documents of Ali Osman Sönmez Vocational High School designed by Cengiz BektaşCengiz Bektaş-
TCBH021701001.jpg.jpg
Cengiz Bektaş'ın tasarladığı Ali Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin fotoğrafları - Photographs of Ali Osman Sönmez Vocational High School designed by Cengiz BektaşCengiz Bektaş1986; 1992-01-23
TCBH021704001.jpg.jpg
Cengiz Bektaş'ın tasarladığı Ali Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin fotoğrafları - Photographs of Ali Osman Sönmez Vocational High School designed by Cengiz BektaşCengiz Bektaş-
EB00001001.jpg.jpg
Cumhuriyetin XX. yılında Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu-1944
AHDEN021.jpg.jpg
Denizli Lisesi - Denizli High School--
AHISTKADI032.jpg.jpg
Erenköy Kız Lisesi - Erenköy High School for Girls--
EOZH0047.jpg.jpgGalatasaray Lisesi'nin girişi - Entrance of Galatasaray High School--
TMSSD064.jpg.jpgGelenbevi Sultânîsi ve Selçuk Sultânîsi binalarının çatılarının ıslahı için yapılacak işlerin notları ve çizimler, 21 Temmuz 1339 tarihli - Notes and drawings of the works to be done for improvement of the roofs of Gelenbevi Sultânîsi (Gelenbevi High School) and Selçuk Sultânîsi (Selçuk High School) buildings, dated July 21, 1923-1923-07-21
TMSSD027.jpg.jpgGelenbevi Sultânîsi zemin kat planı, 25 Haziran 1334 tarihli (Mikyas 1:100) - Ground floor plan of Gelenbevi Sultânîsi, dated June 25, 1918 (Gelenbevi High School) (Scale 1:100)Mimar Kemaleddin, Mimar Alaaddin1918-06-25
AHSIV013.jpg.jpgİnönü Caddei - İnönü Street-1941-07-01
TMSSD065.jpg.jpgKabataş Lisesi Jimnastik Salonu'nun planı ve görünüşü (Mikyas 1:100) - Plan and elevation of Kabataş High School Sports Hall (Scale 1:100)--
TMSSD164001.jpg.jpg
Kız Muallim Mektebi Jimnastikhane Projesi'nin planı ve görünüşü (Mikyas 1:100) - Plan and facade of the Sports Hall Project for the Teacher Training College for Girls (Scale 1:100)--
AHLEF001.jpg.jpgLefkoşa, Adnan Menderes Kız Lisesi - Nicosia, Adnan Menderes High School for Girls--
ETAHAL001000.jpg.jpg
Maarif albümü - Photo album of [Ministry of] Education - La vie scolarie en Turquie-1928
TMSSDOC0524.jpg.jpgMekteb-i Mülkiye-i Şâhâne İdâdîsi son sınıf talebesinden 746 numaralı Mustafa Şemseddin'in 1322-1323 senelerine ait tasdiknamesi-1907-08-29
TMSSDOC0034.jpg.jpg
Mustafa Şemseddin Efendi'nin Devlet-i Aliyye-i Osmâniye Maârif-i Umûmiye Nezâreti Dersaadet Mekteb-i İdâdi-i Mülkiyesi şehadetnamesi-1907-09-14
AHEDI105.jpg.jpg
Souvenir d'Andrinople, Ecole Sultanié - Edirne Mekteb-i Sultanisi - Edirne High School--
TMSSDOC0672.jpg.jpgTramvay, vapur, köprü, şimendifer, tarih ve İstanbul'da bulunan okulların listesi-1923-07-28; 1924-02-23
1-19 / 19