Cumhuriyetin XX. yılında Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu
Files
File Description SizeFormat 
EB00001001.jpg1.14 MBJPEG
EB00001002.jpg1.38 MBJPEG
EB00001003.jpg1.45 MBJPEG
EB00001004.jpg"İsmet İnönü"1.85 MBJPEG
EB00001005.jpg1.48 MBJPEG
EB00001006.jpg"Hasan Âli Yücel, Foto Sabah, Beyoğlu"2.57 MBJPEG
EB00001007.jpg"Yurdumuzda mesleki ve teknik öğretim nizamının kurucusu Milli Şefimiz İsmet İnönü Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarı Rüştü Uzel'le birlikte"1.33 MBJPEG
EB00001008.jpg"Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi"1.18 MBJPEG
EB00001009.jpg"Müdür Nihad Sayâr, Müdür muavini Şükrü Soykan, Müdür muavini Behlül Toygar"1.28 MBJPEG
EB00001010.jpg"'Cumhuriyetin XX. yılında Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu', Nihad Sayâr, 29 Birinciteşrin 1943"1.36 MBJPEG
EB00001011.jpg"'Cumhuriyetin XX. yılında Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu', Nihad Sayâr, 29 Birinciteşrin 1943"1.29 MBJPEG
EB00001012.jpg"'Cumhuriyetin XX. yılında Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu', Nihad Sayâr, 29 Birinciteşrin 1943"1.37 MBJPEG
EB00001013.jpg"'Cumhuriyetin XX. yılında Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu', Nihad Sayâr, 29 Birinciteşrin 1943"1.26 MBJPEG
EB00001014.jpg"'Cumhuriyetin XX. yılında Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu', Nihad Sayâr, 29 Birinciteşrin 1943"1.34 MBJPEG
EB00001015.jpg"'Cumhuriyetin XX. yılında Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu', Nihad Sayâr, 29 Birinciteşrin 1943"1.31 MBJPEG
EB00001016.jpg"Cumhuriyet devrinde okula kaydolan talebe sayısı: Erkek talebe: 3999. Kız talebe: 423. Toplam: 4422".1.32 MBJPEG
EB00001017.jpg"Yüksek İktisat ve Ticaret Okuluna hizmet edenler"1.4 MBJPEG
EB00001018.jpg"Yüksek İktisat ve Ticaret Okuluna hizmet edenler"1.39 MBJPEG
EB00001019.jpg"Yüksek İktisat ve Ticaret Okuluna hizmet edenler"1.33 MBJPEG
EB00001020.jpg"Yüksek İktisat ve Ticaret Okuluna hizmet edenler"1.41 MBJPEG
EB00001021.jpg"Okulun profesör ve öğretmenleri"1.12 MBJPEG
EB00001022.jpg"Okulun profesör ve öğretmenleri"1.45 MBJPEG
EB00001023.jpg"Okulun profesör ve öğretmenleri"1.46 MBJPEG
EB00001024.jpg"Okulun profesör ve öğretmenleri"1.44 MBJPEG
EB00001025.jpg"Okulun profesör ve öğretmenleri"1.44 MBJPEG
EB00001026.jpg"'Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunun Ergisi', Dr. Esat Demirel".1.3 MBJPEG
EB00001027.jpg"Okulun iç görünüşü. Kütüphane".1.9 MBJPEG
EB00001028.jpg"1942-1943 ders yılı mezunları"1.31 MBJPEG
EB00001029.jpg"1942-1943 ders yılı mezunları"1.5 MBJPEG
EB00001030.jpg"1942-1943 ders yılı mezunları"1.3 MBJPEG
EB00001031.jpg"1942-1943 ders yılı mezunları"1.36 MBJPEG
EB00001032.jpg"1942-1943 ders yılı mezunları"1.38 MBJPEG
EB00001033.jpg"1942-1943 ders yılı mezunları"1.32 MBJPEG
EB00001034.jpg"1942-1943 ders yılı mezunları"1.37 MBJPEG
EB00001035.jpg"1942-1943 ders yılı mezunları"1.27 MBJPEG
EB00001036.jpg"İç Ticaret ve Maliye Şubesi. Dış Ticaret ve Konsolosluk Şubesi. Bankacılık ve Muhasebe Şubesi".1.38 MBJPEG
EB00001037.jpg"Cumhuriyet devrinde okuldan mezun olan talebe sayısı: Erkek talebe: 1100. Kız talebe 130. Toplam 1230".1.31 MBJPEG
EB00001038.jpg"'Okulumuza muhasebe öğretiminin geçmişteki ve bugünkü durumu ve geleceğe ait düşünceler', Nihad Kıver".1.27 MBJPEG
EB00001039.jpg"'Okulumuza muhasebe öğretiminin geçmişteki ve bugünkü durumu ve geleceğe ait düşünceler", Nihad Kıver.1.4 MBJPEG
EB00001040.jpg"'Okulumuza muhasebe öğretiminin geçmişteki ve bugünkü durumu ve geleceğe ait düşünceler', Nihad Kıver".1.29 MBJPEG
EB00001041.jpg"'Okulumuza muhasebe öğretiminin geçmişteki ve bugünkü durumu ve geleceğe ait düşünceler', Nihad Kıver".1.23 MBJPEG
EB00001042.jpg"Üçüncü Sınıf"1.34 MBJPEG
EB00001043.jpg"Üçüncü Sınıf öğrencileri"1.34 MBJPEG
EB00001044.jpg"Üçüncü Sınıf öğrencileri"1.32 MBJPEG
EB00001045.jpg"Üçüncü Sınıf öğrencileri"1.33 MBJPEG
EB00001046.jpg"Üçüncü Sınıf öğrencileri"1.41 MBJPEG
EB00001047.jpg"Üçüncü Sınıf öğrencileri"1.47 MBJPEG
EB00001048.jpg"Üçüncü Sınıf öğrencileri"1.49 MBJPEG
EB00001049.jpg"Üçüncü Sınıf öğrencileri"1.41 MBJPEG
EB00001050.jpg"Üçüncü Sınıf öğrencileri"1.46 MBJPEG
EB00001051.jpg1.13 MBJPEG
EB00001052.jpg"'Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunda malbilgisi ve teknoloji', Raşit Taşdur"1.28 MBJPEG
EB00001053.jpg"İkinci Sınıf" - Second class1.42 MBJPEG
EB00001054.jpg"İkinci Sınıf öğrencileri" - Students of second class1.31 MBJPEG
EB00001055.jpg"İkinci Sınıf öğrencileri"1.5 MBJPEG
EB00001056.jpg"'İktisat ve ticaret öğretiminde yabancı dilin önemi', S. Behlül Toygar"1.36 MBJPEG
EB00001057.jpg1.12 MBJPEG
EB00001058.jpg"Birinci Sınıf"1.38 MBJPEG
EB00001059.jpg"Birinci Sınıf öğrencileri"1.52 MBJPEG
EB00001060.jpg"Birinci Sınıf öğrencileri"1.39 MBJPEG
EB00001061.jpg"Birinci Sınıf öğrencileri"1.38 MBJPEG
EB00001062.jpg"Birinci Sınıf öğrencileri"1.51 MBJPEG
EB00001063.jpg"Birinci Sınıf öğrencileri"1.5 MBJPEG
EB00001064.jpg1.49 MBJPEG
EB00001065.jpg"1883-1923 okulun kuruluşundan Cumhuriyete kadar 40 yıl içinde kaydolunan ve mezun olan talebe sayısı: Kayıd olan: 440. Mezun olan: 304. 1923-1943 Cumhuriyetin başından XX. yıl dönümüne kadar 20 yıl içinde kaydolunan ve mezun olan talebe sayısı: Kayıd olan: 4422. Mezun olan: 1230".1.39 MBJPEG
EB00001066.jpg"İktisat ve ticaret öğretiminde kültür amacı ve hukukun önemi"1.4 MBJPEG
EB00001067.jpg1.25 MBJPEG
EB00001068.jpg"Cumhuriyet devrinde okulumuz mezunlarından muhtelif mesleklere dağılışı"1.45 MBJPEG
EB00001069.jpg"Okul hakkında genel bilgiler"1.27 MBJPEG
EB00001070.jpg1.28 MBJPEG
EB00001071.jpg1.14 MBJPEG
EB00001072.jpg1.47 MBJPEG
EB00001073.jpg1.35 MBJPEG
EB00001074.jpg"Okul sergisinden bir köşe"1.32 MBJPEG
EB00001075.jpg"Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu, 1943-1944 ders yılında vekâletler, C.H.P. bankalar, şirketler vesair kurumlar tarafından okutulan harçlıklı talebe grafiği".1.24 MBJPEG
EB00001076.jpg"'Spor. Spor sekreteri Muharrem Özmen. Maârif Vekilliği Beden Terbiyesi U. Md. tarafından okulumuza hediye edilen Fakülteler ve Yüksek Okullar Türkiye Futbol Birinciliği Kupası. Seyircilerden bir grup. Gazi Terbiye Enstitüsü ve okulumuz sporcuları Türkiye Birinciliği final karşılaşmasından önce bir arada".1.25 MBJPEG
EB00001077.jpg"Halil Burnaz (Kaptan). Nizamettin Babila, Galip Haktanır, Murat Akyüz, Hasan Sütlâç, Fikret Kırcak, Baha Ander, Semih Çelikkanat, Süleyman Gürle, Cahit Kocaömer, Mustafa Gençsoy. 1943-1944 yılında okulumuz sporcularının kazandığı kupalar".1.39 MBJPEG
EB00001078.jpg1.42 MBJPEG
EB00001079.jpg"İstanbul Ticaret Lisesi. Müdür Muavini Raşit Tunca. Okul Doktoru Faruk Bayülken. Müdür Muavini Ahmet Güler"1.44 MBJPEG
EB00001080.jpg"İstanbul Ticaret Lisesi Öğretmenleri"1.14 MBJPEG
EB00001081.jpg"İstanbul Ticaret Lisesi Öğretmenleri"1.22 MBJPEG
EB00001082.jpg"İstanbul Ticaret Lisesi Öğretmenleri"1.21 MBJPEG
Title
Cumhuriyetin XX. yılında Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu
Publisher
Cumhuriyet Matbaası, İstanbul; Talebe Neşriyat ve Yardım Bürosu
Description
"Cumhuriyetin 20. yılı münasibetile hazırlanan bu broşür 'Talebe Neşriyat ve Yardım Bürosu' tarafından yayınlanmıştır."
Issue Date
1944
Language
Turkish
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/206673
Collections
Type
Format
28 cm., Baskı - Print
Number of Scanned Documents
82
Identifier
EB00001
Rights
Open Access
Rights Holder
SALT Araştırma - SALT Research
Accrual Method
Satın alma - Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org