Cengiz Bektaş'ın tasarladığı Ali Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin fotoğrafları - Photographs of Ali Osman Sönmez Vocational High School designed by Cengiz Bektaş
Files
File Description SizeFormat 
TCBH021701001.jpgAli Osman Sönmez Vakfı Endüstri Lisesi'nin planı (Ölçek 1:500) - Plan of Ali Osman Sönmez Foundation Industrial High School (Scale 1:500)2.19 MBJPEG
TCBH021701002.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin maketi - Model of Ali Osman Sönmez Vocational High School1.08 MBJPEG
TCBH021701003.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin maketi - Model of Ali Osman Sönmez Vocational High School891.57 KBJPEG
TCBH021701004.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin maketi. Fotoğrafın tarihi: 1986. - Model of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 1986.1.09 MBJPEG
TCBH021701005.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin maketi - Model of Ali Osman Sönmez Vocational High School1.07 MBJPEG
TCBH021701006.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin maketi - Model of Ali Osman Sönmez Vocational High School746.18 KBJPEG
TCBH021701007.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin maketi - Model of Ali Osman Sönmez Vocational High School636.24 KBJPEG
TCBH021701008.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin maketi - Model of Ali Osman Sönmez Vocational High School882.96 KBJPEG
TCBH021701009.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin maketi - Model of Ali Osman Sönmez Vocational High School1.09 MBJPEG
TCBH021701010.jpgSönmez Külliyesi'nin maketi - Model of Sönmez Complex1.96 MBJPEG
TCBH021701011.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.626.39 KBJPEG
TCBH021701012.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.1.5 MBJPEG
TCBH021701013.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School1.22 MBJPEG
TCBH021701014.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.813.13 KBJPEG
TCBH021701015.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.1.38 MBJPEG
TCBH021701016.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.1.02 MBJPEG
TCBH021701017.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School1.21 MBJPEG
TCBH021701018.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.921.83 KBJPEG
TCBH021701019.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School1.04 MBJPEG
TCBH021701020.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School967.98 KBJPEG
TCBH021701021.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.1.04 MBJPEG
TCBH021701022.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School1.29 MBJPEG
TCBH021701023.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.1.16 MBJPEG
TCBH021701024.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.1.07 MBJPEG
TCBH021701025.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.1.03 MBJPEG
TCBH021701026.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.888.67 KBJPEG
TCBH021701027.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.778.16 KBJPEG
TCBH021701028.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.800.99 KBJPEG
TCBH021701029.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.1.53 MBJPEG
TCBH021701030.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School923.61 KBJPEG
TCBH021701031.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 11.07.1988. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 11.07.1988.1.48 MBJPEG
TCBH021701032.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 11.07.1988. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 11.07.1988.798.72 KBJPEG
TCBH021701033.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin inşaat hali. Fotoğrafın tarihi: 11.07.1988. - Construction of Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 11.07.1988.920.62 KBJPEG
TCBH021701034.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin koruma parmaklığı - Protection fence of Ali Osman Sönmez Vocational High School1.15 MBJPEG
TCBH021701035.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin koruma parmaklığı - Protection fence of Ali Osman Sönmez Vocational High School1.29 MBJPEG
TCBH021701036.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School1.54 MBJPEG
TCBH021701037.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School1.44 MBJPEG
TCBH021701038.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School1.05 MBJPEG
TCBH021701039.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School1.11 MBJPEG
TCBH021701040.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School1.22 MBJPEG
TCBH021701041.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School1.21 MBJPEG
TCBH021701042.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School491.88 KBJPEG
TCBH021701043.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School1.14 MBJPEG
TCBH021701044.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, iç avlu - Ali Osman Sönmez Vocational High School, inner courtyard1.18 MBJPEG
TCBH021701045.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, iç avlu - Ali Osman Sönmez Vocational High School, inner courtyard1.1 MBJPEG
TCBH021701046.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, iç avlu - Ali Osman Sönmez Vocational High School, inner courtyard1.37 MBJPEG
TCBH021701047.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, iç avlu kapısı - Ali Osman Sönmez Vocational High School, door of inner courtyard1.19 MBJPEG
TCBH021701048.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School1.1 MBJPEG
TCBH021701049.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, iç avlu - Ali Osman Sönmez Vocational High School, inner courtyard1.22 MBJPEG
TCBH021701050.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, iç avlu - Ali Osman Sönmez Vocational High School, inner courtyard509.26 KBJPEG
TCBH021701051.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School1,000.01 KBJPEG
TCBH021701052.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School569.14 KBJPEG
TCBH021701053.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School973.26 KBJPEG
TCBH021701054.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School1.2 MBJPEG
TCBH021701055.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School1.02 MBJPEG
TCBH021701056.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School1.16 MBJPEG
TCBH021701057.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School647.33 KBJPEG
TCBH021701058.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School755.41 KBJPEG
TCBH021701059.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School656.16 KBJPEG
TCBH021701060.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, spor salonu - Ali Osman Sönmez Vocational High School, gymnasium469.63 KBJPEG
TCBH021701061.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, spor salonu - Ali Osman Sönmez Vocational High School, gymnasium735.78 KBJPEG
TCBH021701062.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi. Fotoğrafın tarihi: 23.01.1991. -Ali Osman Sönmez Vocational High School. Date of photograph: 23.01.1991.1.53 MBJPEG
TCBH021701063.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, koridor düğüm noktasından avluya bakış - Ali Osman Sönmez High School, view of courtyard from the hallway intersection1.12 MBJPEG
TCBH021701064.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, koridor ve avlu cephesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School, hallway and facade of courtyard533.28 KBJPEG
TCBH021701065.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, koridor ve avlu cephesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School, hallway and facade of courtyard567.52 KBJPEG
TCBH021701066.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, koridor - Ali Osman Sönmez Vocational High School, hallway557.14 KBJPEG
TCBH021701067.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, koridor - Ali Osman Sönmez Vocational High School, hallway1.36 MBJPEG
TCBH021701068.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, koridor - Ali Osman Sönmez Vocational High School, hallway1.78 MBJPEG
TCBH021701069.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, ikinci kattan avlu görünümü - Ali Osman Sönmez Vocational High School, view of courtyard from second floor967.31 KBJPEG
TCBH021701070.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, ikinci kattan avlu görünümü - Ali Osman Sönmez Vocational High School, view of courtyard from second floor899.05 KBJPEG
TCBH021701071.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, koridor ve avlu cephesi - Ali Osman Sönmez Vocational High School, hallway and facade of courtyard946.06 KBJPEG
TCBH021701072.jpgAli Osman Sönmez Meslek Lisesi, erkek tuvaleti - Ali Osman Sönmez Vocational High School, men's toilet788.1 KBJPEG
Title
Cengiz Bektaş'ın tasarladığı Ali Osman Sönmez Meslek Lisesi'nin fotoğrafları - Photographs of Ali Osman Sönmez Vocational High School designed by Cengiz Bektaş
Creator
Cengiz Bektaş
Issue Date
1986
1992-01-23
Coverage
Bursa, Türkiye - Bursa, Turkey
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/196673
Collections
Type
Format
35 mm, Renkli - Colored
Number of Scanned Documents
72
Identifier
TCBH021701
Rights
Open Access
Rights Holder
Cengiz Bektaş
Accrual Method
Bağış - Donation

RIGHTS STATEMENT

Salt is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by Salt Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. Salt Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact Salt Research via salt.research@saltonline.org