KURUM POLİTİKASI
  • SALT Araştırma, kullanıcı istek ve beklentileri temelinde, Kütüphane 2.0 standartlarına göre yapılandırılmıştır. Bu standartlar çerçevesinde, kullanıcı katılımıyla içeriğin geliştirilmesi, fiziksel ve/veya dijital ortamdaki bilginin erişilebilir olması amaçlanır.

  • Son iki yıla ait süreli yayınlar, araştırma mekânındaki açık raflarda yer alır. Geçmiş yıllara ait süreli yayınlar için SALT Araştırma görevlilerine başvurulur.

  • Dijital belgelerin düşük çözünürlüklü görselleri kullanıcıların erişimine açıktır. Yayın ve benzeri amaçlarla talep edilen yüksek çözünürlüklü görsellerin kullanım şartları buradan incelenebilir.

  • Araştırmacılar, SALT Araştırma’daki basılı kaynakların fotokopisini talep etme hakkına sahiptir. Basılı kaynaklar, 1988 Telif Hakları Anlaşması koruması altında olup araştırma ve özel çalışmalar için yalnızca tek kopya alınabilir. Orijinal kaynaktan alınan fotokopi, bir dergiden bir makaleyi veya kitabın bir bölümünü (veya yüzde 10’unu) aşmamalıdır.

  • DVD/CD’ler eser sahibinin izni olmadan çoğaltılamaz.

  • Raflardan alınan materyaller, mekânda belirtilen ilgili noktalara bırakılmalıdır.