Hüseyin Bahri Alptekin
Hüseyin Bahri Alptekin’in (1957-2007) 1990’lardan itibaren üretimine dair belge, fotoğraf, davetiye, afiş ve kupürleri bir araya getirir.