1-8 / 8
PreviewTitleCreatorIssue Date
HBA695.pdf.jpgHüseyin Bahri Alptekin'in verdiği "Şehir ve Müzik" dersinin haftalık açıklaması (İstanbul Bilgi Üniversitesi) - Weekly log for the course titled "The City and the Music" given by Hüseyin Bahri Alptekin (Istanbul Bilgi University)-2003-03-19; 2003-04-16
HBA690.pdf.jpgHüseyin Bahri Alptekin'in verdiği "Critical studies and music I-II", "Music in contemporary culture/ music and popular culture", "Music in contemporary culture/ music and visual culture", "Music in contemporary culture/ music and politics" isimli derslerin tanımları (İstanbul Bilgi Üniversitesi), - Description of "Critical studies and music I-II", "Music in contemporary culture/ music and popular culture", "Music in contemporary culture/ music and visual culture", "Music in contemporary culture/ music and politics" titled courses given by Hüseyin Bahri Alptekin (Istanbul Bilgi University),--
HBA689.pdf.jpgHüseyin Bahri Alptekin'in verdiği "City and Music in Post-Modern Discourse" and "Postmodern Theory and Music" derslerinin temel kaynak listesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi) - Main reference list of "The City and Music in Post-Modern Discourse" and "Postmodern Theory and Music" courses given by Hüseyin Bahri Alptekin (Istanbul Bilgi University)--
HBA696.pdf.jpgHüseyin Bahri Alptekin'in 2003 eğitim döneminde verdiği "Ziyaretçi Sanatçı Semineri II" programının haftalık açıklaması (İstanbul Bilgi Üniversitesi) - Weekly log for the course titled "Visiting Artist Seminar II" given by Hüseyin Bahri Alptekin in 2003 academic year (Istanbul Bilgi University)-2003-03-20; 2003-04-17
HBA692.pdf.jpg2003- 2004 yılına ait ders programı (İstanbul Bilgi Üniversitesi) - 2003 - 2004 year curriculum (Istanbul Bilgi Universitesi)-2003; 2004
HBA688.pdf.jpgBilgi Üniversitesi Yüksek Lisans programı, 2003-2004 eğitim yılında verilen derslerin tanımı - Istanbul Bilgi University MA programme, description of courses given in between 2003-2004 academic year-2003; 2004
HBA693.pdf.jpg2002 - 2003 eğitim döneminde verilen "Post-Modern Theory ve Müzik" dersinin haftalık açıklaması" (İstanbul Bilgi Üniversitesi) - Weekly log for the course titled "Post-Modern Theory and Music" in 2002 - 2003 academic year (Istanbul Bilgi University)-2002; 2003
HBA691.pdf.jpg"Eleştirel çalışmalar ve müzik" ders programı açıklaması (İstanbul Bilgi Üniversitesi), 2003 - Hüseyin Bahri Alptekin, "Critical studies and music" course schedule description (Istanbul Bilgi University), 2003-2003; 2003
1-8 / 8
Discover
Type
Issue Date
Browse