Üç dilli Letoon Yazıtı - The Letoon trilingual stone
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
IFEATMBAN02601.jpg1.81 MBJPEG
IFEATMBAN02602.jpg1.96 MBJPEG
IFEATMBAN02603.jpg1.86 MBJPEG
IFEATMBAN02604.jpg1.92 MBJPEG
IFEATMBAN02605.jpg1.76 MBJPEG
Başlık
Üç dilli Letoon Yazıtı - The Letoon trilingual stone
Yazar/Üreten
Anonim - Anonymous
Yayıncı
IFEA
Tanım
Letoon Tapınağı'nda 1973 yılında bulunan üç dille yazılmış M.Ö 4. yüzyıla ait kitabe. Kitabenin bir yüzünde (muhtemelen) Aramice, diğer yüzünde ise Grekçe ve Likçe yazı bulunmaktadır - The inscription of the 4th century BC written in three languages found in the Letoon Temple in 1973. There is Aramaic language (probably) on one side of the inscription, and Greek and Lycian languages on the other side of it.
Dil
Aramice
Lycian
Yunanca
Kapsam
Fethiye, 1980'ler - 1980s
Konular
Fiziksel Yeri
IFEA
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/8009
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
12-9 cm, Baskı, Siyah beyaz - Print, Black&white
Doküman Sayısı
5
Kod
IFEATMBAN026
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
IFEA
Temin Şekli
Borrowed

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.