Yerapetre Niyabeti Vekaletindeki Abdurrahman Efendi'nin kerimesi Asiye Hanım Eytamının emlaki bedel-i iltizamından İslam Eytam Sandığına deyni olan 1200 Küsur kuruşu tediye etmek üzere azimet ettiğine dair tahrir. [8 Haziran 1290]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVO00138.jpg381.12 KBJPEG
ACLEVO00138A001.jpg382.91 KBJPEG
Başlık
Yerapetre Niyabeti Vekaletindeki Abdurrahman Efendi'nin kerimesi Asiye Hanım Eytamının emlaki bedel-i iltizamından İslam Eytam Sandığına deyni olan 1200 Küsur kuruşu tediye etmek üzere azimet ettiğine dair tahrir. [8 Haziran 1290]
Tanım
Laşid Sancağı Mutasarrıflığı Canib-i Alisi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1874-06-20
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/67497
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-33,5 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
2
Kod
ACLEVO00138
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.