Jandarma Neferi Arnavud Şerif'in müteveffa eşinin mirasından olmak üzere Selene Kazası, Sazkina Kariyesi sakinlerinden Ömer Gazaki İbrahim Efendi irad ve masraf suretiyle kendisine verilen paranın irad ve masraf muamelesinin icrası için verilen ilm-i haber. [24 Teşrin-i Evvel 1309]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVS00178.jpg731.69 KBJPEG
Başlık
Jandarma Neferi Arnavud Şerif'in müteveffa eşinin mirasından olmak üzere Selene Kazası, Sazkina Kariyesi sakinlerinden Ömer Gazaki İbrahim Efendi irad ve masraf suretiyle kendisine verilen paranın irad ve masraf muamelesinin icrası için verilen ilm-i haber. [24 Teşrin-i Evvel 1309]
Yayın Tarihi
1893-11-05
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/67202
Koleksiyonlar
Biçim
13,5-20,5 cm
Kod
ACCEVS00178
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.