1-20 / 243
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVS00213.jpg.jpgBundan akdem vefat eden Ayşe binti Çolaki Mehmed ibn-i Abdurrahman adlı hanımın veraset ilamı. [21 Receb 1308]-1891-03-02
ACCEVS00199001.jpg.jpg
Selene Kazası sarakina Kariyesindeki katliamda vefat eden Zevci Sabıkı Nuraki lakabı diğerle Musuraki Hasan'ın ve katliamda ölen evladından başka varisi olmadığına dair Dellaki Mercanın zevcesi Raziye Arkiropola Lakab-ı diğerle Kobasopola Hanım'ın istidası-1908-10-13
ACCEVS00195.jpg.jpg
Proposals of Housein Boufaki, resident of Neas Horas Chania, against Sali Balilaki Or Eminaki and Ahmet, Bairam, Peiha Haji Eminaki Or Balilaki and Naziret Balilopoulas (?)-1902-11-15
ACCEVS00182.jpg.jpg
Mirasçısız olarak vefat eden kimselerin Evkaf Sandığına kalan paralarının muhasebesini gösteren defter. [26 Kanun-i Sani 1305]-1890-02-07
ACCEVS00178.jpg.jpgJandarma Neferi Arnavud Şerif'in müteveffa eşinin mirasından olmak üzere Selene Kazası, Sazkina Kariyesi sakinlerinden Ömer Gazaki İbrahim Efendi irad ve masraf suretiyle kendisine verilen paranın irad ve masraf muamelesinin icrası için verilen ilm-i haber. [24 Teşrin-i Evvel 1309]-1893-11-05
ACCEVS00169.jpg.jpg
Bundan akdem vefat eden babası Ali Çavuşaki Hasan Efendi'nin yetimlerin zabt edilen emlakden kendisine düşen hissenin idaresini talep eden Fatma binti Hasan imzalı istida [3 Kanun-i Sani 1310]-1895-01-15
ACCEVS00122.jpg.jpg
Hanya sakinlerinden mutasarrıf merhum Ayan Ağazade Ali Zeynel Abidin Bey'in evrakı. {1305-1307]-1889
ACCEVS00106.jpg.jpg
Lofaki Mehmed Efendi'nin Eytamı Rıfat, Osman, Ülker ve Hamide'nin vasisi Hüseyin Efendi'nin talebi üzerine mülklerinin kassamı hakkında alınan karar.-1902-05-04
ACCEVS00078.jpg.jpg
Hanya Kisamokazası, Kotakazo Kariyesinde sakinken vefat eden Osman bin Osmanaki El-Hac Mustafa'nın veraset İlamı. [13 Rebiyülahir 1312]-1894-10-14
ACCEVS00072.jpg.jpgVefat eden Kardeşi Ayşe binti İbrahim Marazaki'nin veraseti kendi eşi Mustafa Şakiraki ile kendisine kaldığı ancak, Ayşe Hanım'ın eşi Mustafa'nın terekeyi zabtettiğinden hissesini vermesi için Hüsnü Marazaki'nin istidası. [ Muharrem 1310]-1892-07
ACCEVS00071.jpg.jpg
Hünkar Mahallesi'nde sakine iken bundan mukaddem bila-varis vefat eden Estaneli Dilber Dide adlı hanımın terekesi beyt'ül mal tarafından zabt olduğu hususunda yazı [13 Teşrin-i Evvel 1315]-1889-10-25
ACCEVS00067.jpg.jpgEşi müteveffa Beyza Çoronopola'dan irsen mutasarrıf olduğu Daraço Kariyesi'ndeki 1306 senesi revgan-ı zeytin hasılatından hissesine ait olan 76,5 kuruşu Hanya Eytam Sandığı'ndan aldığına dair Hacı Barboszade Ali imzalı pusula. [26 Kanun-i Evvel 1306]-1891-01-07
ACCEVS00060.jpg.jpg
Eşi müteveffa Alay Beyi Hasan Bey'in terekesine dair pusulalar. [14-24 Haziran 1306]-1890-06-16; 1890-06-26
ACCEVS00041.jpg.jpg
Müteveffa Usta Salih bin Habasaki'nin mirasının taksimi ile ilgili belgeler. [6 Kanun-i Sani - 9 Şubat 1307]-1892-01-18; 1892-03-18
ACCEVS00226.jpg.jpgHanya Selene Kazası Papazyana Kariyesinde sakin iken vefat eden Kefalaki Mahmud bin Ahmed nam şahsın veraset ilamı. [11 Muharrem 1277]-1860-07-30
ACCEVS00209.jpg.jpg
8 ay önce vefat eden eşi Hamide Vizopola'nın terekesinden olup Hünkar Mahallesi'nde bir evin mirasçısı olduğuna dair Hüsnü ibn Ali Saka imzalı istida. [14 Kanun-i Evvel 1303]-1887-09-26
ACCEVS00205.jpg.jpgKidano Kariyeli müteveffa Ebuyolaki İbrahim'in terekesinin tahrir ve taksim olunduğuna dair Selene Naibi İzzet imzalı tahrirat.[16 Mart 1305]-1889-03-28
ACCEVS00196.jpg.jpg
On behalf of Lawyer Harilaou G Papadaki, representing Ioannou A Kastanaki: registration of properties, which used to be owned by the debtors A. Mastoraki and Hasan A Mastoraki,represented by his guardian Housein Kavroroustemaki, heirs of the first debtor.-1903-06-11
ACCEVS00191000.jpg.jpg
Müteveffa Said Kasteryanaki'nin evrakı dosyası.--
ACCEVS00179.jpg.jpg
Chania Court of Appeal: Plaintiff: Hamides Ledopoulas, widow of Sakir Serailaki, 2)Halifes Serailaki, wife of Moustafa Kilerjaki 3) Selim Serailaki, represented by their Lawyer Nikolaou i. Pistolaki defendant: Administration of Muslim Foundations-1908-03-06
1-20 / 243
Discover
Browse