Bundan akdem vefat eden babası Ali Çavuşaki Hasan Efendi'nin yetimlerin zabt edilen emlakden kendisine düşen hissenin idaresini talep eden Fatma binti Hasan imzalı istida [3 Kanun-i Sani 1310]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVS00169.jpg1.27 MBJPEG
ACCEVS00169E001.jpg951.98 KBJPEG
Başlık
Bundan akdem vefat eden babası Ali Çavuşaki Hasan Efendi'nin yetimlerin zabt edilen emlakden kendisine düşen hissenin idaresini talep eden Fatma binti Hasan imzalı istida [3 Kanun-i Sani 1310]
Tanım
Hanya Eytam ve Evkaf Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1895-01-15
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/67201
Koleksiyonlar
Kod
ACCEVS00169
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.