Vefat eden Kardeşi Ayşe binti İbrahim Marazaki'nin veraseti kendi eşi Mustafa Şakiraki ile kendisine kaldığı ancak, Ayşe Hanım'ın eşi Mustafa'nın terekeyi zabtettiğinden hissesini vermesi için Hüsnü Marazaki'nin istidası. [ Muharrem 1310]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVS00072.jpg577.54 KBJPEG
Başlık
Vefat eden Kardeşi Ayşe binti İbrahim Marazaki'nin veraseti kendi eşi Mustafa Şakiraki ile kendisine kaldığı ancak, Ayşe Hanım'ın eşi Mustafa'nın terekeyi zabtettiğinden hissesini vermesi için Hüsnü Marazaki'nin istidası. [ Muharrem 1310]
Tanım
Hanya Niyabet-i Şeriyyesi Canib-i Alisi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1892-07
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/67197
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20,5-29,5 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACCEVS00072
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.