İhtiyar meclisinden sadır olan 2 Safer 1335 ve 14 Teşrin-i Sani 1916 tarihli ve 10 no.lu teklifnamenin bir kıta suretinin leffen takdim kılındığına dair yazı.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVJ00035.jpg333.81 KBJPEG
Başlık
İhtiyar meclisinden sadır olan 2 Safer 1335 ve 14 Teşrin-i Sani 1916 tarihli ve 10 no.lu teklifnamenin bir kıta suretinin leffen takdim kılındığına dair yazı.
Tanım
Hanya Niyabet-i Şeriyyesi Vekalet-i Aliye'sine gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1916-11-16
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/67006
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
19,5-19 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACCEVJ00035
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.