1-20 / 91
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVJ00083.jpg.jpg
Konakçı Ali Paşa Cami-i Şerifi mağarasının tamirinin icrasına dair alınan karar.-1921-10-26
ACCEVJ00050.jpg.jpgYusuf Paşa Camii Kayyumu Sakazaki Mustafa Efendi'ye 6 kıyye revgan-ı zeyt verilemesine dair Haydarzade Şakir Beye gönderilen Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Müdürü Arnavut Oğlu İbrakim Fehmi imzalı pusula.-1913-08-08
ACCEVJ00035.jpg.jpgİhtiyar meclisinden sadır olan 2 Safer 1335 ve 14 Teşrin-i Sani 1916 tarihli ve 10 no.lu teklifnamenin bir kıta suretinin leffen takdim kılındığına dair yazı.-1916-11-16
ACCEVJ00031.jpg.jpg
The official newspaper of the government /city of Crete, third issue, Chania.-1902-11-06
ACCEVJ00005.jpg.jpg
Decision of the Peace Tribunal of Chania concerning the lawsuit of Ahmet Halim Hatzitousounakis against Mehmet Oustalakis, resident of Smyrna, for the case of a debt of a total sum of 165, 40 drachmes, accepting partly the demands of the plaintiff.-1903-01-28
ACCEVJ00002.jpg.jpg
Refutation of the decision of the Rethymno Court of First Instance concerning the directory of Muslim Religious Foundations of Rethymno.-1906-11-25; 1906-12-07
ACCEVJ00085.jpg.jpgDer Aliyye'de Tesis Eden Giridliler Kulübü ile muhaberenin devamını ve yazışmaların sağlanması için bir komisyon oluşturulması hakkında alınan karar. [23 Teşrin-i Sani 1324]-1908-12-06
ACCEVJ00080.jpg.jpgThe Chania Council of the Muslim Elders, represented by the president Baligizade Housein Ranamis Beys and the members Fildisakis Hadji Ibraim Miskanakis, Ismail Efendis and Dagadousakis Mustafa Beys, decided on (?).-1922-01-22
ACCEVJ00053.jpg.jpgHanya evkaf dairesine teşrif buyurmaları hususunda ihtiyar meclisi aza beyefendilerine gönderilen davetname. [13 Temmuz 1326]-1910-07-26
ACCEVJ00040.jpg.jpg
The Council decides to replace the president Housein Veis Baltzakis for not being present in most of its the meetings.-1905-05-05
ACCEVJ00010.jpg.jpg
İcra mahkemesi müddei Hanya evkaf muhasebecisi sıfatıyla Argirzade Ahmed Efendi'nin ve davalı Şefik Efendaki Lebib Efendi'nin Bakaraki Mustafa için verdiği kefaletten dolayı 605 kuruş 25 parayı ödemesine dair hüküm. [25 Temmuz 1306]-1890-08-06
ACCEVJ00006.jpg.jpg
Hanya Eytam Meclisi Heyet-i Aliye'sine gönderilen taht-ı tevkife alınan Hüseyin'in cinayet mahkemesi sıfatıyla Girid İstinaf Mahkemesinde yargılanacağından avukat ücretinin sarf ve itasına karar verilmesine dair tezkere. [4Haziran 1304]-1888-06-16
ACCEVJ00087.jpg.jpg
Chania Court of Appeal, represented by president A. Oikonomou and the judges Moust. Sadik, N. Spilianakis, Mih. Malevizatos and Z. Lagoudakis. appeal by the plaintiff Ivraim Edehem, represented by lawyer Konstant. Mitsotakis against Mehmet Seftadakis.-1881-01-08
ACCEVJ00052000.jpg.jpg
Cemaat-i İslamiye 727 no.lu nizamname.-1917-12-07
ACCEVJ00047.jpg.jpg
In the name of lawyer Haral. Fradridos, representing the public interest of the city of Crete. Delivery to lawyer Emm. Ksiros, representing Seifoulah and Housni Hourhoudakis some people are called to testify towards Chania Holy Court on the 14 June 1904.-1904-06-07
ACCEVJ00032.jpg.jpgHanya Ağa Camii Mahallesi'nde sakine Müveddet binti Mollazaki Molla Kadri tarafından ve aynı mahalleden demirci esnafından İdrisaki Hasan bin İdris adlı şahsın açtığı dava üzerine verilen ilam. [8 Eylül 1313]-1897-09-20
ACCEVJ00024.jpg.jpgAsakir-i Nizamiye efradından, Siroz'daki Nizamiye 9. Fırka Tahrirat Kalemi Telgraf Mübeyyizliğinde müstahdem olduğu sıralarda yaş tahsihi için istida yazdığını, bu hususta gereğinin yapılmasına dair Hüseyin Cevad imzalı dilekçe. [17 Ağustos 1326]-1910-08-30
ACCEVJ00029.jpg.jpg
Hanya sakinlerinden Mahmud ibn İsmail Verasaki ve Bilal ibn Demir Demiraki'nin yine Hanyalı Emine Çizla binti Müftü Mustafa Efendi'nin aleyhine açtıkları veraset dava zabtı.-1917-07-12
ACCEVJ00017.jpg.jpg
Hanya İhtiyar Meclisi Azalarının bazı mevadın tezkiri için 28 Kanun-i Sani 1324 ve 1 Şubat 1324 tarihlerinde alaturka saat 9 raddelerinde meclise gelmelerine dair çağrılar. [28-31 Kanun-i Sani 1324]-1909-02-10; 1909-02-13
ACCEVJ00021.jpg.jpg
Camilerde lüzum görülen 800 adet kandilin dersaadet'ten sipariş suretiyle sureti ile iştirasına Müessesat-ı Diniye müdüriyetinin mezun olmasına dair alınan karar.-1906-08-30
1-20 / 91
Discover
Issue Date
Browse