Yedinci sene şakirdanından Hüseyin bin Salih Ağa ve Veysi bin Muharrem Ağa ile Ali bin İbrahim Efendiler için gereken kitap ve risalelerin maarif tarafından tedarik edilmesi için fukara-ı evlad-ı vatandan olduklarını tasdik eden ilm-i haber. [12 Eylül 1311]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACNEVSC00013.jpg286.77 KBJPEG
Başlık
Yedinci sene şakirdanından Hüseyin bin Salih Ağa ve Veysi bin Muharrem Ağa ile Ali bin İbrahim Efendiler için gereken kitap ve risalelerin maarif tarafından tedarik edilmesi için fukara-ı evlad-ı vatandan olduklarını tasdik eden ilm-i haber. [12 Eylül 1311]
Yayın Tarihi
1895-09-24
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/66723
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
11,5-18 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACNEVSC00013
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.