1329 senesi Teşrin-i Sani istihkakı olan 250 kuruşu Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Fetvahane hademesi Mehmed imzalı makbuz. [Kavala, 3 Kanun-i Evvel 1329]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACDCGVF00112.jpg203.54 KBJPEG
Başlık
1329 senesi Teşrin-i Sani istihkakı olan 250 kuruşu Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan aldığına dair Fetvahane hademesi Mehmed imzalı makbuz. [Kavala, 3 Kanun-i Evvel 1329]
Yayın Tarihi
1913-12-16
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/66257
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
16-20,5 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACDCGVF00112
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.